Công cụ tạo mã Hash MD2

Công cụ tạo mã Hash md2 của một chuỗi trực tuyến

MD2 hash

Công cụ trực tuyến này cho phép bạn tạo mã Hash md2 của bất kỳ chuỗi nào.

Độ dài MD2 là32 ký tự

Mã Hash có sẵn

MD2 Mã Hash, MD4 Mã Hash, MD5 Mã Hash, SHA1 Mã Hash, SHA224 Mã Hash, SHA256 Mã Hash, SHA384 Mã Hash, SHA512/224 Mã Hash, SHA512/256 Mã Hash, SHA512 Mã Hash, SHA3-224 Mã Hash, SHA3-256 Mã Hash, SHA3-384 Mã Hash, SHA3-512 Mã Hash, RIPEMD128 Mã Hash, RIPEMD160 Mã Hash, RIPEMD256 Mã Hash, RIPEMD320 Mã Hash, WHIRLPOOL Mã Hash, TIGER128,3 Mã Hash, TIGER160,3 Mã Hash, TIGER192,3 Mã Hash, TIGER128,4 Mã Hash, TIGER160,4 Mã Hash, TIGER192,4 Mã Hash, SNEFRU Mã Hash, SNEFRU256 Mã Hash, GOST Mã Hash, GOST-CRYPTO Mã Hash, ADLER32 Mã Hash, CRC32 Mã Hash, CRC32B Mã Hash, CRC32C Mã Hash, FNV132 Mã Hash, FNV1A32 Mã Hash, FNV164 Mã Hash, FNV1A64 Mã Hash, JOAAT Mã Hash, HAVAL128,3 Mã Hash, HAVAL160,3 Mã Hash, HAVAL192,3 Mã Hash, HAVAL224,3 Mã Hash, HAVAL256,3 Mã Hash, HAVAL128,4 Mã Hash, HAVAL160,4 Mã Hash, HAVAL192,4 Mã Hash, HAVAL224,4 Mã Hash, HAVAL256,4 Mã Hash, HAVAL128,5 Mã Hash, HAVAL160,5 Mã Hash, HAVAL192,5 Mã Hash, HAVAL224,5 Mã Hash, HAVAL256,5 Mã Hash,

MD2

Trình tạo hàm băm MD2 dựa trên thuật toán MD2, một hàm băm mật mã do Ronald Rivest tạo ra vào năm 1989. Đây là một hàm băm có độ dài cố định, nghĩa là đầu ra luôn là 128 bit, bất kể về kích thước hoặc độ dài của đầu vào. MD2 cũng giống như MD4 và MD5, cũng là hàm băm do Rivest tạo ra.

Hàm băm MD2 hoạt động như thế nào?

Thuật toán băm MD2 hoạt động bằng cách lấy một đầu vào (hoặc "thông báo") và xử lý nó thông qua một loạt các phép toán. Đầu vào có thể có độ dài bất kỳ, nhưng đầu ra (hoặc "digest") luôn là 128 bit.

Thuật toán sử dụng một tập hợp các hoạt động 8-bit và các chức năng logic, bao gồm phép cộng mô-đun và xoay bit, để chuyển đổi đầu vào thành đầu ra. Nó cũng sử dụng một bộ 64 byte cố định, được gọi là "phần đệm", được thêm vào cuối đầu vào để đảm bảo rằng đầu vào là bội số của 16 byte.

Thuật toán bắt đầu bằng cách khởi tạo một bộ gồm 16 thanh ghi 8 bit, được gọi là "trạng thái". Sau đó, đầu vào được xử lý theo khối 16 byte và trạng thái được cập nhật sau mỗi khối. Trạng thái cũng được sử dụng để tạo đầu ra cuối cùng, đó là thông báo 128-bit.

Nhìn chung, MD2 sử dụng kết hợp các thao tác đơn giản và chiến lược đệm cụ thể để tạo đầu ra có độ dài cố định, là duy nhất cho một đầu vào nhất định. Tuy nhiên, nó không được khuyến khích cho các hệ thống mới do bảo mật yếu.

Sự khác biệt giữa MD2 và MD5

MD2 và MD5 đều là các hàm băm mật mã do Ronald Rivest tạo ra, nhưng chúng có một số điểm khác biệt quan trọng:

  • Bảo mật: MD5 được coi là an toàn hơn MD2. MD5 đã tồn tại lâu hơn và đã trải qua nhiều phân tích bảo mật hơn, điều này đã bộc lộ một số điểm yếu. MD2 được coi là kém an toàn hơn MD5.

  • Tốc độ: MD5 nhanh hơn MD2. MD2 chậm hơn MD5 vì nó sử dụng thuật toán phức tạp hơn một chút.

  • Khả năng chống va chạm: MD5 chống va chạm tốt hơn MD2. Xung đột xảy ra khi hai đầu vào khác nhau tạo ra cùng một đầu ra. MD5 được thiết kế để làm cho việc tìm hai đầu vào tạo ra cùng một đầu ra trở nên khó khăn hơn.

  • Đầu ra: Cả MD2 và MD5 đều tạo ra bản tóm tắt 128 bit, nhưng thuật toán được sử dụng để tạo bản tóm tắt là khác nhau.

  • Sử dụng: MD5 được sử dụng rộng rãi hơn MD2. Do các vấn đề bảo mật, MD2 không được khuyến nghị cho các hệ thống mới và đã được thay thế bằng các hàm băm khác như SHA-256 và SHA-3.

Nhìn chung, MD5 được coi là giải pháp thay thế mạnh hơn và được sử dụng rộng rãi hơn cho MD2.

Sự khác biệt giữa MD2 và MD4

MD2 và MD4 đều là các hàm băm mật mã do Ronald Rivest tạo ra, nhưng chúng có một số điểm khác biệt quan trọng:

  • Bảo mật: MD4 được coi là kém an toàn hơn MD2. MD4 đã được phát hiện có điểm yếu và không được khuyến nghị sử dụng trong các hệ thống mới.

  • Tốc độ: MD4 nhanh hơn MD2. MD4 được thiết kế để nhanh hơn MD2 bằng cách sử dụng thuật toán đơn giản hơn.

  • Khả năng chống va chạm: Cả MD4 và MD2 đều không có khả năng chống va chạm. Xung đột xảy ra khi hai đầu vào khác nhau tạo ra cùng một đầu ra. MD4 và MD2 không được thiết kế để gây khó khăn cho việc tìm hai đầu vào tạo ra cùng một đầu ra.

  • Đầu ra: Cả MD2 và MD4 đều tạo ra bản tóm tắt 128 bit, nhưng thuật toán được sử dụng để tạo bản tóm tắt là khác nhau.

  • Sử dụng: MD4 không được khuyến nghị sử dụng trong các hệ thống mới do các điểm yếu về bảo mật. MD2 cũng không được khuyến nghị cho các hệ thống mới và đã được thay thế bằng các hàm băm khác như SHA-256 và SHA-3.

Nhìn chung, MD4 được coi là kém an toàn hơn và ít được sử dụng rộng rãi hơn so với MD2 và cả hai đều không được khuyến nghị cho các hệ thống mới.

Ưu điểm Nhược điểm
Nhanh hơn các thuật toán băm khác. Không được sử dụng rộng rãi như các thuật toán băm khác.
An toàn hơn các thuật toán băm khác. Nó có thể dễ bị va chạm.
HÀNG ĐẦU