Mã hóa / Giải mã URL

Các công cụ hữu ích cho người quản trị trang web

Công cụ mã hóa và giải mã URL

Dịch từ tiếng anh

Bạn có thể sử dụng công cụ này để mã hóa hoặc giải mã bất kỳ chuỗi văn bản nào. Là chủ sở hữu trang web, chúng tôi có trách nhiệm làm cho các URI có thể tương tác trên toàn thế giới. Do đó các URI cần được mã hóa đồng nhất. Công cụ mã hóa và giải mã URL rất đơn giản và dễ sử dụng. Bạn có thể sử dụng công cụ này để mã hóa và giải mã URL một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Định dạng mã hóa thường dành cho rô bốt hoặc công cụ tìm kiếm, nhưng định dạng giải mã dành cho con người. Một tên khác của mã hóa URL là mã hóa phần trăm. Nó là một quá trình để mã hóa thông tin trong một định danh tài nguyên thống nhất. Nó được đặt tên là mã hóa URL, nhưng quá trình này được thực hiện trong bộ Định danh tài nguyên đồng nhất (URI). URI bao gồm cả Tên tài nguyên đồng nhất (URN) và Bộ định vị tài nguyên đồng nhất (URL).

Hơn nữa, nó được sử dụng trong việc chuẩn bị dữ liệu của loại phương tiện và gửi dữ liệu biểu mẫu HTML trong HTTPs.

Công cụYEP cung cấp?

Điều cần thiết là phải thông báo cho bạn về cách trang web của chúng tôi mã hóa và giải mã URL. Đây là một số chức năng nâng cao.

  • Bộ ký tự

Chúng tôi sử dụng bộ ký tự UTF-8 và dữ liệu đầu vào của bạn được xử lý ở định dạng này. Bạn có thể thay đổi tùy chọn này thành tùy chọn mong muốn của mình, nhưng bạn cần thực hiện việc này trước khi mã hóa. Khi bạn muốn giải mã dữ liệu dạng văn bản và lược đồ mã hóa không chứa bộ ký tự bắt buộc, hãy đảm bảo rằng bạn đã chỉ định một tùy chọn trong quá trình mã hóa.

Đối với tệp, tùy chọn mặc định là tùy chọn nhị phân và nó sẽ tự bỏ qua bất kỳ chuyển đổi nào. Bạn phải chọn một tùy chọn cho mọi thứ ngoại trừ tài liệu văn bản thuần túy.

  • Dấu phân cách dòng mới

Các ký tự ngắt dòng khác nhau được sử dụng trong hệ thống Unix và Windows, vì vậy bạn phải đảm bảo rằng một trong hai biến thể được thay thế bằng tùy chọn bạn đã chọn. Các dòng chứa phiên bản dự định, vì vậy nó trở nên không liên quan trong trường hợp đó. Bạn có thể sử dụng dấu phân cách dòng để chia dòng thành các hàm.

  • Chế độ trực tiếp

Khi bạn nhập dữ liệu, dữ liệu đó ngay lập tức được mã hóa bằng chức năng JavaScript tích hợp trong trình duyệt của bạn. Bạn không phải gửi bất kỳ thông tin nào đến máy chủ của chúng tôi vì mọi thứ sẽ được thực hiện trực tiếp. Chế độ hiện tại của chúng tôi chỉ hỗ trợ định dạng bộ ký tự UTF-8.

Ký tự nào được phép trong URL?

Trong URI, các ký tự được phép được bảo lưu hoặc không được lưu trữ. Các ký tự dành riêng có ý nghĩa đặc biệt. Mặt khác, các ký tự chưa được lưu trữ không có bất kỳ ý nghĩa nào. Bạn có thể mã hóa các ký tự chưa được lưu trữ nhưng tránh mã hóa chúng. Các ký tự chưa được lưu trữ là:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h I j k l m n o q r s t u v w x y z 01 2 3 4 5 6 7 8 9 - \ _. ~

Bạn có thể mã hóa các ký tự dành riêng trong các điều kiện cụ thể; các ký tự dành riêng là:

! \ * '():; @% & amp; + = $ []?

Tại sao bạn cần truy cập Mã hóa / Giải mã URL để Mã hóa và Giải mã?

Có một số lý do tại sao bạn cần mã hóa và giải mã URL bằng cách sử dụng công cụ của chúng tôi, chẳng hạn như:

  • Nó miễn phí

Hầu hết các công cụ đáng tin cậy đều không miễn phí, nhưng công cụ trực tuyến đáng tin cậy này hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người.

  • An toàn và Bảo mật

Các giao tiếp bạn thực hiện với máy chủ của chúng tôi được thực hiện thông qua các kết nối được mã hóa SSL. Tất cả các tệp bạn tải lên trên trang web của chúng tôi sẽ bị xóa ngay lập tức sau khi xử lý. Khi bạn thực hiện lần tải xuống đầu tiên, tệp có thể tải xuống kết quả của bạn cũng bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi không kiểm tra các tệp đã tải lên.

  • Đáng tin cậy

Như đã đề cập trước đó, công cụ của chúng tôi là an toàn và bảo mật. Do đó bạn có thể tin tưởng chúng tôi. Công cụ trực tuyến của chúng tôi đáng tin cậy và dữ liệu của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức khỏi máy chủ của chúng tôi.

Đây là những lý do bạn cần sử dụng trang web của chúng tôi để mã hóa và giải mã URL.

HÀNG ĐẦU