Công cụ tạo mã Hash FNV1A64

Công cụ tạo mã Hash fnv1a64 của một chuỗi trực tuyến

FNV1A64 hash

Công cụ trực tuyến này cho phép bạn tạo mã Hash fnv1a64 của bất kỳ chuỗi nào.

Độ dài FNV1A64 là16 ký tự

Mã Hash có sẵn

MD2 Mã Hash, MD4 Mã Hash, MD5 Mã Hash, SHA1 Mã Hash, SHA224 Mã Hash, SHA256 Mã Hash, SHA384 Mã Hash, SHA512/224 Mã Hash, SHA512/256 Mã Hash, SHA512 Mã Hash, SHA3-224 Mã Hash, SHA3-256 Mã Hash, SHA3-384 Mã Hash, SHA3-512 Mã Hash, RIPEMD128 Mã Hash, RIPEMD160 Mã Hash, RIPEMD256 Mã Hash, RIPEMD320 Mã Hash, WHIRLPOOL Mã Hash, TIGER128,3 Mã Hash, TIGER160,3 Mã Hash, TIGER192,3 Mã Hash, TIGER128,4 Mã Hash, TIGER160,4 Mã Hash, TIGER192,4 Mã Hash, SNEFRU Mã Hash, SNEFRU256 Mã Hash, GOST Mã Hash, GOST-CRYPTO Mã Hash, ADLER32 Mã Hash, CRC32 Mã Hash, CRC32B Mã Hash, CRC32C Mã Hash, FNV132 Mã Hash, FNV1A32 Mã Hash, FNV164 Mã Hash, FNV1A64 Mã Hash, JOAAT Mã Hash, HAVAL128,3 Mã Hash, HAVAL160,3 Mã Hash, HAVAL192,3 Mã Hash, HAVAL224,3 Mã Hash, HAVAL256,3 Mã Hash, HAVAL128,4 Mã Hash, HAVAL160,4 Mã Hash, HAVAL192,4 Mã Hash, HAVAL224,4 Mã Hash, HAVAL256,4 Mã Hash, HAVAL128,5 Mã Hash, HAVAL160,5 Mã Hash, HAVAL192,5 Mã Hash, HAVAL224,5 Mã Hash, HAVAL256,5 Mã Hash,

Băm FNV1A là gì?

FNV-1a (Fowler-Noll-Vo) là một hàm băm không mã hóa, nhanh và hiệu quả để băm các chuỗi ngắn và số nguyên nhỏ. Nó được thiết kế để sử dụng như một hàm băm có mục đích chung để băm dữ liệu trong các ứng dụng phi mã hóa.

Hàm băm FNV-1a hoạt động bằng cách lấy biểu diễn byte-khôn ngoan của dữ liệu đầu vào và sử dụng một loạt các thao tác theo bit để trộn các bit của dữ liệu đầu vào với nhau để tạo ra giá trị băm. Thuật toán cụ thể được sử dụng trong FNV-1a như sau:

  1. Khởi tạo giá trị băm ’h’ thành giá trị nguyên tố cố định (đối với FNV-1a, giá trị này là 2^40 + 2^8 + 0xb3).
  2. Đối với mỗi byte ’b’ trong dữ liệu đầu vào:
  3. Nhân ’h’ với giá trị nguyên tố của FNV (đối với FNV-1a, giá trị này là 2^24 + 2^8 + 0x93).
  4. XOR ’h’ với byte ’b’.
  5. Trả về ’h’ làm giá trị băm.

Giá trị nguyên tố FNV được chọn sao cho nó là một số nguyên tố lớn và các thao tác theo bit được sử dụng trong thuật toán được thiết kế để trộn các bit của dữ liệu đầu vào với nhau một cách hiệu quả. Điều này làm cho hàm băm FNV-1a chống lại các cuộc tấn công va chạm, đó là các cuộc tấn công cố gắng tìm hai đầu vào khác nhau tạo ra cùng một giá trị băm.

FNV-1a là một biến thể của hàm băm FNV ban đầu và thường được coi là mạnh mẽ và hiệu quả hơn so với hàm băm FNV ban đầu. Nó được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng khác nhau, bao gồm hệ thống tệp, cơ sở dữ liệu và giao thức mạng.

Sự khác biệt giữa FNV1A và FNV1A64 là gì?

FNV1A64 đơn giản là phiên bản 64-bit của hàm băm FNV-1a. Điều này có nghĩa là giá trị băm do hàm tạo ra là số nguyên 64 bit, thay vì giá trị nhỏ hơn. Điều này cho phép hàm băm FNV1A64 tạo ra phạm vi giá trị băm lớn hơn, giúp nó có khả năng chống lại các cuộc tấn công va chạm tốt hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là chức năng này có thể kém hiệu quả hơn so với phiên bản 32-bit của hàm băm FNV-1a, vì nó cần nhiều bit hơn để được xử lý và lưu trữ.

HÀNG ĐẦU