Công cụ tạo mã Hash FNV1A32

Công cụ tạo mã Hash fnv1a32 của một chuỗi trực tuyến

FNV1A32 hash

Công cụ trực tuyến này cho phép bạn tạo mã Hash fnv1a32 của bất kỳ chuỗi nào.

Độ dài FNV1A32 là8 ký tự

Mã Hash có sẵn

MD2 Mã Hash, MD4 Mã Hash, MD5 Mã Hash, SHA1 Mã Hash, SHA224 Mã Hash, SHA256 Mã Hash, SHA384 Mã Hash, SHA512/224 Mã Hash, SHA512/256 Mã Hash, SHA512 Mã Hash, SHA3-224 Mã Hash, SHA3-256 Mã Hash, SHA3-384 Mã Hash, SHA3-512 Mã Hash, RIPEMD128 Mã Hash, RIPEMD160 Mã Hash, RIPEMD256 Mã Hash, RIPEMD320 Mã Hash, WHIRLPOOL Mã Hash, TIGER128,3 Mã Hash, TIGER160,3 Mã Hash, TIGER192,3 Mã Hash, TIGER128,4 Mã Hash, TIGER160,4 Mã Hash, TIGER192,4 Mã Hash, SNEFRU Mã Hash, SNEFRU256 Mã Hash, GOST Mã Hash, GOST-CRYPTO Mã Hash, ADLER32 Mã Hash, CRC32 Mã Hash, CRC32B Mã Hash, CRC32C Mã Hash, FNV132 Mã Hash, FNV1A32 Mã Hash, FNV164 Mã Hash, FNV1A64 Mã Hash, JOAAT Mã Hash, HAVAL128,3 Mã Hash, HAVAL160,3 Mã Hash, HAVAL192,3 Mã Hash, HAVAL224,3 Mã Hash, HAVAL256,3 Mã Hash, HAVAL128,4 Mã Hash, HAVAL160,4 Mã Hash, HAVAL192,4 Mã Hash, HAVAL224,4 Mã Hash, HAVAL256,4 Mã Hash, HAVAL128,5 Mã Hash, HAVAL160,5 Mã Hash, HAVAL192,5 Mã Hash, HAVAL224,5 Mã Hash, HAVAL256,5 Mã Hash,

Băm FNV1A32 là gì?

FNV1A32 (Fowler-Noll-Vo 1A 32-bit) là hàm băm không mã hóa dựa trên hàm băm FNV132. Nó được thiết kế để có tốc độ nhanh và tạo ra các giá trị băm tốt cho các đầu vào nhỏ và nó là một cải tiến so với thuật toán FNV132 ban đầu.

Hàm băm là một hàm toán học nhận đầu vào (được gọi là "thông báo") và tạo ra đầu ra có kích thước cố định (được gọi là "giá trị băm" hoặc "tiêu hóa"). Đầu ra thường được biểu diễn dưới dạng một chuỗi thập lục phân. Các hàm băm được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm lưu trữ mật khẩu, kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu và tạo số nhận dạng duy nhất.

Băm FNV1A32 hoạt động như thế nào?

Hàm băm FNV1A32 hoạt động bằng cách nhận một thông báo đầu vào và xử lý thông báo đó thông qua một loạt phép toán để tạo ra giá trị băm 32 bit. Giá trị băm là duy nhất cho thông báo đầu vào, do đó, ngay cả những thay đổi nhỏ đối với thông báo cũng sẽ dẫn đến một giá trị băm hoàn toàn khác. Điều này gây khó khăn cho những kẻ tấn công giả mạo tin nhắn mà không bị phát hiện, vì bất kỳ thay đổi nào chúng thực hiện sẽ được phản ánh trong giá trị băm.

Sự khác biệt giữa FNV132 và FNV1A32 là gì?

FNV1A32 là một cải tiến so với thuật toán FNV132 ban đầu vì nó sử dụng một phương pháp tính giá trị băm khác. Điều này làm cho nó có khả năng chống lại một số loại tấn công nhất định, chẳng hạn như tấn công va chạm, là loại tấn công mà kẻ tấn công cố gắng tìm hai thông báo đầu vào khác nhau tạo ra cùng một giá trị băm.

FNV1A32 có an toàn không?

FNV1A32 là một hàm băm nhanh và hiệu quả, rất phù hợp với các đầu vào nhỏ. Nó không được sử dụng rộng rãi như một số hàm băm khác, chẳng hạn như SHA-256 hoặc MD5 và nó không được coi là an toàn như các hàm này.

HÀNG ĐẦU