Máy tính tỷ lệ

Nhập các giá trị

Công thức tính tỷ lệ

A : B = C : D

Máy tính Tỷ lệ Miễn phí Trực tuyến - Giải các Phân số trong Vài phút

Tỷ lệ là mối quan hệ bằng nhau giữa hai số, lượng hoặc nhóm. Khi hai số ở tỷ lệ, chúng có liên quan với nhau bởi một yếu tố nhất định. Yếu tố này thường được biểu diễn bằng một phân số, có thể được viết dưới dạng hai số cách nhau bởi dấu hai chấm. Ví dụ, nếu chúng ta nói rằng a: b = 2: 3, thì tỷ lệ a so với b là 2 đến 3. Tỷ lệ được biểu thị bằng ký hiệu :: hoặc =.

Tỷ lệ cơ bản

Trong toán học, một tỷ lệ là một phát biểu rằng hai tỷ lệ bằng nhau. Một loại phương trình cụ thể bao gồm hai phân số có cùng mẫu số.

Phép nhân chéo

Nhân chéo là một phương pháp mà bạn có thể sử dụng để giải các phương trình tỷ lệ. Đó là một cách nhân tử số và mẫu số của các phân số trong phương trình để loại bỏ các phân số và giải cho ẩn số.

Cách Thiết lập Công cụ Tỷ lệ

 1. Xác định các giá trị như những gì đã biết và những gì chưa biết.
 2. Viết phương trình theo tỉ số của các giá trị đã biết.
 3. Giải phương trình để tìm giá trị của ẩn số.

Các loại tỷ lệ

Có ba loại tỷ lệ: trực tiếp, nghịch đảo và liên kết.

 1. Tỷ lệ trực tiếp

  Tỷ lệ thuận xảy ra khi hai biến tỷ lệ thuận với nhau. Ví dụ, nếu chúng ta nói rằng giá : số lượng = 10 : 5, điều này có nghĩa là cứ 10 đơn vị giá thì sẽ có 5 đơn vị số lượng. Nói cách khác, khi giá tăng, số lượng cũng tăng theo.

 2. Tỷ lệ nghịch

  Tỷ lệ nghịch xảy ra khi hai biến tỷ lệ nghịch với nhau. Ví dụ, nếu chúng ta nói rằng tốc độ : khoảng cách = 2 : 1, điều này có nghĩa là cứ 2 đơn vị tốc độ thì sẽ có 1 đơn vị khoảng cách. Nói cách khác, khi tốc độ tăng, khoảng cách giảm.

 3. Tỷ trọng chung

  Tỷ lệ khớp xảy ra khi hai hoặc nhiều biến cùng tỷ lệ với nhau. Ví dụ, nếu chúng ta nói rằng a : b = c : d, tỷ lệ a trên b bằng tỷ lệ c so với d. Nói cách khác, khi giá trị của một biến tăng, giá trị của các biến khác cũng tăng theo.

Cách Sử dụng Máy tính Tỷ lệ?

Để sử dụng máy tính tỷ lệ của chúng tôi, hãy nhập các giá trị đã biết hoặc chưa biết vào các trường tương ứng. Máy tính sau đó sẽ tự động tính toán tỷ lệ cho bạn.

Tìm các giá trị còn thiếu trong một tỷ lệ

Nếu bạn có một máy tính tỷ lệ, bạn có thể sử dụng nó để tìm các giá trị còn thiếu.

 • Ví dụ: nếu bạn biết rằng tỷ lệ nam trên nữ3 đến 2, và bạn muốn tìm số nữ, bạn sẽ thiết lập tỷ lệ như sau: 3/2 = x/y
 • Sau đó, bạn sẽ giải cho x, và câu trả lời sẽ là 3/2y.
 • Vì vậy, nếu bạn cắm các giá trị bạn biết, bạn sẽ nhận được giá trị này: 3/2 = 75/y
 • Bây giờ bạn có thể giải cho y và câu trả lời sẽ là y = 50.
 • Vì vậy, có 50 phụ nữ.
 • Nếu bạn muốn tìm nam, bạn sẽ sử dụng quy trình tương tự, nhưng bạn sẽ giải cho x thay vì y. Vì vậy, bạn sẽ nhận được điều này: 3/2 = x/50.
 • Bây giờ bạn có thể giải cho x, và câu trả lời sẽ là x = 75. Vì vậy, có 75 người đàn ông.

So sánh hai tỷ lệ

Để so sánh hai tỷ lệ, bạn có thể sử dụng máy tính tỷ lệ. Công cụ này cho phép bạn nhập tỷ lệ của từng nhóm và sau đó tính toán sự khác biệt giữa hai tỷ lệ. Ví dụ: giả sử bạn muốn so sánh tỷ lệ nam và nữ có bằng đại học. Trước tiên, bạn sẽ nhập tỷ lệ nam giới có bằng đại học và sau đó là tỷ lệ phụ nữ có bằng đại học. Sau đó, máy tính sẽ cung cấp cho bạn sự khác biệt giữa hai tỷ lệ.

Tìm Phần trăm Thay đổi

Để tìm phần trăm thay đổi, chúng ta cần sử dụng tỷ lệ. Chúng tôi thiết lập tỷ lệ bằng cách sử dụng giá trị ban đầu và giá trị mới. Sau đó, chúng tôi giải quyết phần trăm thay đổi.

Giả sử rằng chúng tôi muốn tìm phần trăm thay đổi từ 10 đến 15. Chúng tôi sẽ thiết lập tỷ lệ như sau:

10/100 = 15/x

Sau đó, chúng tôi sẽ giải quyết cho x. Chúng tôi làm điều này bằng cách nhân chéo. Nó cung cấp cho chúng tôi những điều sau:

1000 = 15x

Để giải cho x, chúng ta chia cả hai vế cho 15. Kết quả cho chúng ta như sau:

1000/15 = x

Như vậy:

x = 66,66%

Nó là phần trăm thay đổi từ 10 đến 15.

Giải quyết các vấn đề về đánh dấu và đánh dấu

Đánh dấu là quá trình thêm các thẻ vào nội dung để đạt được hiệu ứng định dạng cụ thể. Markdown là một ngôn ngữ đánh dấu được đơn giản hóa cho phép nội dung trông tự nhiên hơn. Tuy nhiên, đánh dấu và đánh dấu có thể khó sử dụng nếu bạn không hiểu cách chúng hoạt động.

Một cách để làm cho việc sử dụng đánh dấu và đánh dấu dễ dàng hơn là nghĩ về chúng theo tỷ lệ. Các thẻ bạn sử dụng phải tỷ lệ thuận với nội dung bạn đang cố định dạng.

Bạn có một công thức yêu cầu 2 cốc đường, nhưng bạn chỉ có 1 cốc. Bạn nên sử dụng bao nhiêu?

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể thiết lập tỷ lệ và sử dụng Công cụ tính tỷ lệ để tìm ra câu trả lời.

Chúng tôi sẽ cần thiết lập một tỷ lệ để sử dụng Máy tính Tỷ lệ. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thiết lập tỷ lệ bằng cách sử dụng lượng đường được yêu cầu trong công thức và lượng đường chúng tôi có.

Chúng ta biết rằng:

2 cốc đường : 1 cốc đường = x thìa đường : 1 thìa đường

Chúng ta có thể giải cho x bằng cách nhân chéo. Nó cung cấp cho chúng tôi những điều sau:

2 cốc đường × 1 thìa đường = 1 cốc đường × x thìa đường

Bây giờ chúng ta có thể cắm những gì chúng ta biết và giải cho x.

2 cốc đường × 1 thìa đường = 1 cốc đường × x thìa đường

2 muỗng canh đường = 1 muỗng canh đường

2 muỗng canh đường = x muỗng canh đường

Vì vậy, nếu chúng ta chỉ có 1 cốc đường, chúng ta nên sử dụng 2 thìa đường trong công thức của mình.

Bây giờ chúng ta đã thiết lập một tỷ lệ, chúng ta có thể sử dụng Máy tính Tỷ lệ để giải quyết nó.

Để sử dụng Máy tính Tỷ lệ, hãy nhập các giá trị đã biết vào các hộp ở trên.

Giá trị đã biết:

2 cốc đường: 1 cốc đường = x thìa đường: 1 thìa đường

Để giải cho x. Câu trả lời:

2 muỗng canh đường

Tìm lãi suất đơn giản và lãi suất kép

Nếu bạn cần tính lãi của một khoản vay, bạn có thể sử dụng máy tính Tỷ lệ để tìm lãi suất đơn giản và lãi suất kép. Tất cả những gì bạn cần là biết số tiền vay, lãi suất và số năm bạn sẽ trả hết khoản vay.

Máy tính Tỷ lệ sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời theo hai cách khác nhau. Cách đầu tiên là cho bạn thấy tổng số tiền lãi bạn sẽ trả trong suốt thời gian vay. Cách thứ hai là cho bạn thấy số tiền lãi mà bạn sẽ phải trả mỗi năm.

Các bài toán về từ tỷ lệ

Bạn có thể sử dụng tỷ lệ để giải các bài toán đố trong nhiều tình huống khác nhau. Một số ví dụ có thể là tìm cạnh còn thiếu của hình chữ nhật khi biết diện tích và cạnh còn lại hoặc tìm lượng sơn cần thiết để phủ một bức tường khi biết kích thước của bức tường.

Bạn muốn làm một mẻ bánh quy sô cô la sẽ tạo ra 24 chiếc bánh quy. Công thức bạn đang sử dụng nói rằng cứ 1 cốc bột, bạn sẽ cần ⅔ cốc đường. Bạn có 1½ cốc bột mì, vậy bạn sẽ cần bao nhiêu đường?

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ cần thiết lập một tỷ lệ. Chúng ta biết rằng 1 cốc bột mì tương đương với ⅔ cốc đường, vì vậy chúng ta có thể thiết lập tỷ lệ như sau:

1 cốc: ⅔ cốc = 1½ cốc: x

Sau đó, chúng ta có thể sử dụng máy tính tỷ lệ để giải cho x. Khi chúng tôi nhập các giá trị vào máy tính, chúng tôi nhận được kết quả sau:

x = 1 cốc

Vì vậy, bạn sẽ cần 1 cốc đường để làm 24 chiếc bánh quy.

Ứng dụng của tỷ lệ trong cuộc sống thực

Bạn có thể sử dụng tỷ lệ theo nhiều cách khác nhau trong cuộc sống hàng ngày. Một số ví dụ có thể bao gồm nấu ăn, đo lường nguyên liệu cho một công thức, tạo ngân sách và tìm ra số tiền có thể chi cho các món khác nhau.

Sự kết luận

Nếu bạn vẫn không chắc chắn về tỷ lệ là gì hoặc làm thế nào để tính toán nó, đừng lo lắng! Chỉ cần nhớ rằng một tỷ lệ đơn giản là một cách để so sánh hai tỷ lệ. Và cách dễ nhất để tính tỷ lệ là sử dụng máy tính tỷ lệ.

HÀNG ĐẦU