Văn bản sang Slug

Chuyển văn bản thành URL thân thiện với SEO và con người có thể đọc được


Xoá   Sao chép vào clipboard

Slug phần của URL xác định một trang bằng cách sử dụng các từ khóa mà con người có thể đọc được

Hỗ trợ UnicodeTrình tạo Slug - Tạo URL có kích thước hoàn hảo cho các trang web

Nouman Khizar

Một slug đề cập đến các ký tự ASCII ở cuối URL. Do đó, trình tạo slug lấy một cụm từ hoặc câu và biến nó thành một chuỗi ngắn gọn, dễ đọc phù hợp với trang web, loại bỏ các từ hoặc số không cần thiết.

Chức năng của Trình tạo Slug

Trình tạo Slug thực hiện các chức năng sau.

 • Tạo URL rõ ràng và ngắn gọn

  Trình tạo slug thường chuyển đổi một cụm từ hoặc câu thành một phiên bản ngắn hơn, thân thiện với URL. Nó thường được thực hiện bằng cách loại bỏ các từ không cần thiết, thay thế khoảng trắng bằng dấu gạch ngang và chuyển văn bản thành tất cả các chữ thường.

 • Cải thiện trải nghiệm người dùng

  Slugs cũng có thể giúp ích cho trải nghiệm người dùng. Ví dụ: một bài đăng trên blog có tiêu đề 5 Mẹo để Lập kế hoạch Kỳ nghỉ Hoàn hảo có thể có một URL dài và phức tạp mà không có trình tạo slug. Tuy nhiên, với chuỗi meo-lap-ke-hoach-ky-nghi-hoan-hao, URL ngắn gọn và dễ hiểu hơn nhiều.

 • Đạt được Slugs URL thân thiện với SEO Một cách để cải thiện việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) của bạn là tạo các slugs URL mô tả và ngắn gọn cho các trang web của bạn.

Trình tạo Slug này hỗ trợ các ký tự Unicode để nó chuyển đổi các ngôn ngữ khác một cách suôn sẻ.

Một slug là phần cuối của URL của một trang, thường đại diện cho chủ đề chính của nó. Ví dụ: trong URL yourwebsite.com/category/great-products, slug sẽ là great-products.

 1. Sử dụng Sên mô tả

  Có sên mô tả có thể giúp công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn nội dung trang của bạn, dẫn đến xếp hạng cao hơn và nhiều lưu lượng truy cập tự nhiên hơn.

 2. Sử dụng các từ khóa có liên quan

  Để tạo sên thân thiện với SEO, hãy bao gồm các từ khóa có liên quan, giữ chúng ngắn gọn và dễ hiểu, tránh sử dụng các từ hoặc ký tự không cần thiết và phân tách các từ bằng dấu gạch nối. Bao gồm từ khóa chính ở đầu slug cũng có thể hữu ích cho việc nhấn mạnh thêm.

Cách Sử dụng Trình tạo Slug

 1. Chọn tiêu đề hoặc tiêu đề của bài đăng blog hoặc bài báo của bạn.
 2. Nhập thông tin này vào công cụ tạo sên.
 3. Sau đó, công cụ sẽ tạo một phiên bản ngắn hơn, súc tích cho tiêu đề của bạn, bạn có thể sử dụng phiên bản này trong URL cho bài đăng của mình.
 4. Kiểm tra xem slug được tạo có đại diện chính xác cho nội dung của bạn hay không và thực hiện bất kỳ chỉnh sửa cần thiết nào trước khi sử dụng nó.
 5. Cuối cùng, thêm slug đã tạo vào cuối URL trang web của bạn để tạo một liên kết duy nhất và có thể tìm kiếm cho bài đăng của bạn.

Mẹo để Tạo Slug Hoàn hảo

Giữ cho nó ngắn gọn: Sên không được dài hơn 6-8 từ.

Sử dụng từ khóa: Bao gồm những từ khóa quan trọng mô tả chính xác nội dung bài viết.

Tránh các từ bổ sung không cần thiết: Chỉ bao gồm các mạo từ, giới từ và liên từ cần thiết.

Tránh viết tắt và biệt ngữ: Giữ cho nó rõ ràng và dễ hiểu đối với tất cả người đọc.

Kiểm tra lại độ chính xác: Đảm bảo rằng slug phản ánh chính xác nội dung của bài viết, vì nó có thể được sử dụng để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm hoặc được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội.

HÀNG ĐẦU