Generator Hash MD2

Generator ciągu hash md2 online

MD2 hash

To narzędzie online umożliwia Ci wygenerowanie hash md2 dowolnego ciągu.

Długość MD2 wynosi 32 znaków

Hash dostępny

MD2 Hash, MD4 Hash, MD5 Hash, SHA1 Hash, SHA224 Hash, SHA256 Hash, SHA384 Hash, SHA512/224 Hash, SHA512/256 Hash, SHA512 Hash, SHA3-224 Hash, SHA3-256 Hash, SHA3-384 Hash, SHA3-512 Hash, RIPEMD128 Hash, RIPEMD160 Hash, RIPEMD256 Hash, RIPEMD320 Hash, WHIRLPOOL Hash, TIGER128,3 Hash, TIGER160,3 Hash, TIGER192,3 Hash, TIGER128,4 Hash, TIGER160,4 Hash, TIGER192,4 Hash, SNEFRU Hash, SNEFRU256 Hash, GOST Hash, GOST-CRYPTO Hash, ADLER32 Hash, CRC32 Hash, CRC32B Hash, CRC32C Hash, FNV132 Hash, FNV1A32 Hash, FNV164 Hash, FNV1A64 Hash, JOAAT Hash, HAVAL128,3 Hash, HAVAL160,3 Hash, HAVAL192,3 Hash, HAVAL224,3 Hash, HAVAL256,3 Hash, HAVAL128,4 Hash, HAVAL160,4 Hash, HAVAL192,4 Hash, HAVAL224,4 Hash, HAVAL256,4 Hash, HAVAL128,5 Hash, HAVAL160,5 Hash, HAVAL192,5 Hash, HAVAL224,5 Hash, HAVAL256,5 Hash,

Co to jest MD2?

MD2 Hash Generator jest oparty na algorytmie MD2, kryptograficznej funkcji haszującej stworzonej przez Ronalda Rivesta w 1989 roku. Jest to funkcja haszująca o stałej długości, co oznacza, że wyjście ma zawsze 128 bitów, niezależnie od od rozmiaru lub długości wejścia. MD2 jest podobny do MD4 i MD5, które są również funkcjami mieszającymi stworzonymi przez Rivesta.

Jak działa skrót MD2?

Algorytm haszujący MD2 działa na zasadzie pobierania danych wejściowych (lub „wiadomości”) i przetwarzania ich za pomocą szeregu operacji matematycznych. Wejście może mieć dowolną długość, ale wyjście (lub "skrót") ma zawsze 128 bitów.

Algorytm wykorzystuje zestaw 8-bitowych operacji i funkcji logicznych, w tym modułowe dodawanie i rotację bitów, aby przekształcić wejście w wyjście. Wykorzystuje również stały zestaw 64 bajtów, znany jako „dopełnienie”, który jest dodawany na końcu danych wejściowych, aby zapewnić, że dane wejściowe są wielokrotnością 16 bajtów.

Algorytm rozpoczyna się od zainicjowania zestawu 16 8-bitowych rejestrów, zwanych „stanem”. Dane wejściowe są następnie przetwarzane w blokach po 16 bajtów, a stan jest aktualizowany po każdym bloku. Stan jest również używany do generowania końcowego wyniku, którym jest 128-bitowy skrót.

Ogólnie rzecz biorąc, MD2 wykorzystuje kombinację prostych operacji i określonej strategii dopełniania, aby utworzyć dane wyjściowe o stałej długości, które powinny być unikalne dla danego wejścia. Jednak nie jest to zalecane dla nowych systemów ze względu na słabe zabezpieczenia.

Różnica między MD2 a MD5

MD2 i MD5 to kryptograficzne funkcje skrótu stworzone przez Ronalda Rivesta, ale mają kilka ważnych różnic:

  • Bezpieczeństwo: MD5 jest uważany za bezpieczniejszy niż MD2. MD5 istnieje już dłużej i przeszedł więcej analiz bezpieczeństwa, które ujawniły pewne słabości. MD2 jest uważany za mniej bezpieczny niż MD5.

  • Szybkość: MD5 jest szybszy niż MD2. MD2 jest wolniejszy niż MD5, ponieważ wykorzystuje nieco bardziej złożony algorytm.

  • Odporność na kolizje: MD5 jest bardziej odporny na kolizje niż MD2. Kolizja występuje, gdy dwa różne dane wejściowe dają ten sam wynik. MD5 zaprojektowano tak, aby utrudnić znalezienie dwóch wejść, które dają ten sam wynik.

  • Wyjście: Zarówno MD2, jak i MD5 tworzą 128-bitowy skrót, ale algorytm używany do generowania skrótu jest inny.

  • Zastosowanie: MD5 jest szerzej stosowany niż MD2. Ze względu na kwestie bezpieczeństwa MD2 nie jest zalecany dla nowych systemów i został zastąpiony przez inne funkcje skrótu, takie jak SHA-256 i SHA-3.

Ogólnie rzecz biorąc, MD5 jest uważany za silniejszą i szerzej stosowaną alternatywę dla MD2.

Różnica między MD2 a MD4

MD2 i MD4 to kryptograficzne funkcje skrótu stworzone przez Ronalda Rivesta, ale mają kilka ważnych różnic:

  • Bezpieczeństwo: MD4 jest uważane za mniej bezpieczne niż MD2. Stwierdzono, że MD4 ma słabe punkty i nie jest zalecany do stosowania w nowych systemach.

  • Szybkość: MD4 jest szybszy niż MD2. MD4 został zaprojektowany tak, aby był szybszy niż MD2 dzięki zastosowaniu prostszego algorytmu.

  • Odporność na kolizje: Zarówno MD4, jak i MD2 nie są odporne na kolizje. Kolizja występuje, gdy dwa różne dane wejściowe dają ten sam wynik. MD4 i MD2 nie są zaprojektowane tak, aby utrudniać znalezienie dwóch wejść, które wytwarzają to samo wyjście.

  • Dane wyjściowe: zarówno MD2, jak i MD4 tworzą 128-bitowy skrót, ale algorytm używany do generowania skrótu jest inny.

  • Zastosowanie: MD4 nie jest zalecany do użytku w nowych systemach ze względu na luki w zabezpieczeniach. MD2 nie jest również zalecany dla nowych systemów i został zastąpiony przez inne funkcje skrótu, takie jak SHA-256 i SHA-3.

Ogólnie rzecz biorąc, MD4 jest uważany za mniej bezpieczny i rzadziej używany niż MD2 i żaden z nich nie jest zalecany dla nowych systemów.

Zalety Wady
Szybszy niż inne algorytmy haszujące. Nie jest tak szeroko stosowany jak inne algorytmy haszujące.
Bezpieczniejsze niż inne algorytmy haszujące. Może być podatny na kolizje.
DO GÓRY