Bieżący Znacznik Czasu

Ta strona pokazuje bieżący znacznik czasu systemu Unix

Bieżąca sygnatura czasowa

Timestamp jest również znany jako Unix timestamp, Unix time i Unix epoch. Informuje o liczbie sekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970 (północ czasu UTC / GMT). Nie liczy sekund przestępnych.

Unix time stamp in: C++, JAVA, Python, PHP, Javascript, MySQL, Unix time on Wikipedia.org


Ostatnie daty

Data Znacznik czasu systemu Unix
Now1634984297
1 hour ago1634980697
2 hours ago1634977097
3 hours ago1634973497
6 hours ago1634962697
12 hours ago1634941097
1 day ago1634897897
2 days ago1634811497
3 days ago1634725097
1 week ago1634379497
2 weeks ago1633774697
3 weeks ago1633169897
4 weeks ago1632565097
1 month ago1632392297
2 months ago1629713897
3 months ago1627035497
6 months ago1619173097
9 months ago1611397097
1 year ago1603448297
2 years ago1571825897
3 years ago1540289897
5 years ago1477217897
10 years ago1319365097

Nadchodzące daty

Data Znacznik czasu systemu Unix
Now1634984297
In 1 hour1634987897
In 2 hours1634991497
In 3 hours1634995097
In 6 hours1635005897
In 12 hours1635027497
In 1 day1635070697
In 2 days1635157097
In 3 days1635243497
In 1 week1635589097
In 2 weeks1636193897
In 3 weeks1636798697
In 4 weeks1637403497
In 1 month1637662697
In 2 months1640254697
In 3 months1642933097
In 6 months1650709097
In 9 months1658571497
In 1 year1666520297
In 2 years1698056297
In 3 years1729678697
In 5 years1792750697
In 10 years1950517097

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Java

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Java

import java.sql.Timestamp; import java.util.Date; public class CurrentTimeStamp { public static void main( String[] args ) { java.util.Date date= new java.util.Date(); System.out.println(new Timestamp(date.getTime())); } }

Wynik

2021-10-23 10:18:17.976

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w C++

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w C++

#include <stdio.h> #include <time.h> int main() { time_t now; now = time(NULL); printf("Current unix time is %d", now); return 0; }

execution

Current unix time is 1634984297

#include <stdio.h> #include <time.h> int main () { time_t rawtime; struct tm * timeinfo; time (&rawtime); timeinfo = localtime (&rawtime); printf ("Current local time and date: %s", asctime(timeinfo)); return 0; }

execution

Current local time and date: Sat 23 Oct 10:18:17 2021

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Python

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Python

import time import datetime print "Current unix time: %s" %time.time() print "Current date and time: " , datetime.datetime.now()

Wynik

Current unix time: 1409073472.17 Current date and time: 2014-08-26 12:17:52.165704

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w PHP

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w PHP

<?php echo time(); ?>

Wynik

1634984297

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Javascript

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Javascript

var timestamp = new Date().getTime(); document.write(timestamp);

Wynik

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w MySQL

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w MySQL

CREATE TABLE `mytable` ( `id` int(11) NOT NULL, `text` varchar(100) NOT NULL, `epoch` int(11) NOT NULL );

Option 1

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('2021-10-23 10:18:17'))

Option 2

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('1634984297'))

Option 3

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP(now()))

SELECT FROM_UNIXTIME(1634984297);

Output

2021-10-23 10:18:17
DO GÓRY