Bieżący Znacznik Czasu

Ta strona pokazuje bieżący znacznik czasu systemu Unix

Unix time stamp in: C++, C#, JAVA, Python, PHP, Javascript, MySQL, Oracle, PostgresSQL, Snowflake, PowerShell, Unix time on Wikipedia.org


Ostatnie daty

Data Znacznik czasu systemu Unix
Ale już1686197818
1 godzinę temu1686194218
2 godziny temu1686190618
3 godziny temu1686187018
6 godziny temu1686176218
12 godziny temu1686154618
1 dzień temu1686111418
2 dni temu1686025018
3 dni temu1685938618
1 tydzień temu1685593018
2 tygodnie temu1684988218
3 tygodnie temu1684383418
4 tygodnie temu1683778618
1 miesiąc temu1683519418
2 miesiące temu1680927418
3 miesiące temu1678249018
6 miesiące temu1670473018
9 miesiące temu1662610618
1 rok temu1654661818
2 lata temu1623125818
3 lata temu1591589818
5 lata temu1528431418
10 lata temu1370665018

Nadchodzące daty

Data Znacznik czasu systemu Unix
Ale już1686197818
W 1 godzinę1686201418
W 2 godziny1686205018
W 3 godziny1686208618
W 6 godziny1686219418
W 12 godziny1686241018
W 1 dzień1686284218
W 2 dni1686370618
W 3 dni1686457018
Za 1 tydzień1686802618
Za 2 tygodnie1687407418
Za 3 tygodnie1688012218
Za 4 tygodnie1688617018
Za 1 miesiąc1688789818
Za 2 miesiące1691468218
Za 3 miesiące1694146618
Za 6 miesiące1702009018
Za 9 miesiące1709871418
Za 1 rok1717820218
Za 2 lata1749356218
Za 3 lata1780892218
Za 5 lata1844050618
Za 10 lata2001817018

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Java

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Java

import java.sql.Timestamp; import java.util.Date; public class CurrentTimeStamp { public static void main( String[] args ) { java.util.Date date= new java.util.Date(); System.out.println(new Timestamp(date.getTime())); } }

Wynik

2023-06-08 04:16:58.043

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w C++

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w C++

#include <stdio.h> #include <time.h> int main() { time_t now; now = time(NULL); printf("Current unix time is %d", now); return 0; }

Wykonanie

Current unix time is 1686197818

#include <stdio.h> #include <time.h> int main () { time_t rawtime; struct tm * timeinfo; time (&rawtime); timeinfo = localtime (&rawtime); printf ("Current local time and date: %s", asctime(timeinfo)); return 0; }

Wykonanie

Current local time and date: Thu 08 Jun 04:16:58 2023

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w c#

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w c#

Opcja 1

DateTimeOffset.UtcNow.ToUnixTimeSeconds()
1686197818

Opcja 2

DateTimeOffset now = DateTimeOffset.Now;
long timestamp = now.ToUnixTimeMilliseconds();
1686197818043

Opcja 3

DateTime currentDateUtc = DateTime.UtcNow.Date; string formattedDate = currentDate.ToString("yyyy-MM-dd")
2023-06-08

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Python

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Python

import time import datetime print "Current unix time: %s" %time.time() print "Current date and time: " , datetime.datetime.now()

Wynik

Current unix time: 1409073472.17 Current date and time: 2014-08-26 12:17:52.165704

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w PHP

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w PHP

<?php echo time(); ?>

Wynik

1686197818

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Javascript

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Javascript

var timestamp = new Date().getTime(); document.write(timestamp);

Wynik

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w MySQL

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w MySQL

CREATE TABLE `mytable` ( `id` int(11) NOT NULL, `text` varchar(100) NOT NULL, `epoch` int(11) NOT NULL );

Opcja 1

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('2023-06-08 04:16:58'))

Opcja 2

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('1686197818'))

Opcja 3

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP(now()))

SELECT FROM_UNIXTIME(1686197818);

Wynik

2023-06-08 04:16:58

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Oracle

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Oracle

Opcja 1

SELECT SYSTIMESTAMP FROM DUAL;

Opcja 2

SELECT CURRENT_TIMESTAMP FROM DUAL;

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w PostgreSQL

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w PostgreSQL

Opcja 1

SELECT NOW();

Opcja 2

SELECT CURRENT_TIMESTAMP;

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Snowflake

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Snowflake

Opcja 1

SELECT CURRENT_TIMESTAMP;

Opcja 2

SELECT NOW();

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w PowerShell

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w PowerShell

Opcja 1

Get-Date
Thursday, June 8, 2023 04:16:58

Opcja 2

Get-Date DisplayHint Date
Thursday, June 8, 2023

Opcja 3

Get-Date -Format "dddd MM/dd/yyyy HH:mm K"
Wednesday 06/07/2023 21:16 -07:00

Opcja 4

Get-Date -UnixTimeSeconds 1686197818
Thursday, June 08, 2023 04:16:58 AM

Bieżąca sygnatura czasowa

Timestamp jest również znany jako Unix timestamp, Unix time i Unix epoch. Informuje o liczbie sekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970 (północ czasu UTC / GMT). Nie liczy sekund przestępnych.

Co to jest znacznik czasu?

Znacznik czasu to ciąg znaków lub zakodowanych informacji identyfikujących czas wystąpienia określonego zdarzenia, zwykle podający datę i godzinę, czasem z dokładnością do ułamka sekundy. Sygnatury czasowe służą do rejestrowania zdarzeń i mogą być używane do określania kolejności, w jakiej wystąpiły zdarzenia, oraz do zapewniania sposobu synchronizowania zdarzeń na wielu komputerach. Znaczniki czasu są często kojarzone z danymi komputerowymi, ale można ich używać w dowolnym kontekście, w którym zdarzenia są rejestrowane i muszą być powiązane z określonym czasem.

Przykład znacznika czasu

Przykładem sygnatury czasowej może być data i godzina w następującym formacie: „2023-01-09 16:33:22” Ta sygnatura czasowa reprezentuje datę 9 stycznia 2023 r. o godzinie 16:00, 33:00 i 22:00. Znaczniki czasu mogą być zapisywane na wiele różnych sposobów i mogą zawierać różne kombinacje daty, godziny i strefy czasowej. Oto kilka innych przykładów znaczników czasu:

 9 stycznia 2023 16:33: „2023-01-09 16:33”
 9 stycznia 2023 r., 16:33 czasu wschodniego: „2023-01-09, 16:33 czasu wschodniego”
 9 stycznia 2023 r., 16:33:22 czasu wschodniego: „2023-01-09, 16:33:22 czasu wschodniego”

Sygnatury czasowe są często używane do rejestrowania czasu wystąpienia zdarzenia, na przykład utworzenia lub modyfikacji pliku albo wysłania wiadomości. Można ich również używać do synchronizowania zdarzeń w wielu systemach, zapewniając wspólny punkt odniesienia.

Jak odczytać znacznik czasu?

Znaczniki czasu można zapisywać w wielu różnych formatach, więc sposób odczytania znacznika czasu może zależeć od sposobu jego zapisu. Oto kilka przykładów odczytywania znaczników czasu w różnych formatach:

  • „2023-01-09 16:33:22” — w tym formacie sygnatura czasowa reprezentuje datę 9 stycznia 2023 r. o godzinie 16:00, 33:00 i 22:00. Pierwsze 4 cyfry oznaczają rok, kolejne 2 oznaczają miesiąc (01 oznacza styczeń), a ostatnie 2 oznaczają dzień miesiąca. Czas jest reprezentowany przez godzinę (16), minutę (33) i sekundę (22).

  • „2023-01-09 16:33” — w tym formacie sygnatura czasowa reprezentuje datę 9 stycznia 2023 r. o godzinie 16:00 i 33:00. Data jest reprezentowana w taki sam sposób jak w poprzednim przykładzie, a czas jest reprezentowany przez godzinę (16) i minutę (33).

  • „01/09/2023 16:33:22 EST” — w tym formacie sygnatura czasowa reprezentuje datę 9 stycznia 2023 r. o godzinie 16:00, 33:22 i 22 sekundach we wschodniej strefie czasowej standardowej. Data jest reprezentowana przez miesiąc (01), dzień (09) i rok (2023). Czas jest reprezentowany przez godzinę (16), minutę (33) i sekundę (22). Strefa czasowa jest reprezentowana przez skrót „EST”.

Jak długi jest znacznik czasu?

Nie ma ustalonej długości znacznika czasu, ponieważ format znacznika czasu może się różnić. Znacznik czasu może być tak krótki, jak pojedynczy znak, lub może być dość długi, w zależności od tego, ile informacji ma reprezentować. Oto kilka przykładów znaczników czasu o różnych długościach:

  • "2023" — ten znacznik czasu reprezentuje rok 2023 i ma długość 4 znaków.

  • „2023-01-09” — ta sygnatura czasowa reprezentuje datę 9 stycznia 2023 r. i ma 10 znaków.

  • „2023-01-09 16:33:22” — ta sygnatura czasowa reprezentuje datę 9 stycznia 2023 r. o godzinie 16 godzin, 33 minutach i 22 sekundach i ma 19 znaków.

  • "2023-01-09 16:33:22 EST" — ta sygnatura czasowa przedstawia datę 9 stycznia 2023 r. o godzinie 16:00, 33:00 i 22:00 czasu wschodnioamerykańskiego i ma 24 znaki.

Jak widać, długość znacznika czasu może się różnić w zależności od ilości informacji, które ma reprezentować.

Czy znacznik czasu to data?

Znacznik czasu jest często używany do reprezentowania daty i godziny, więc można go uznać za rodzaj daty. Znacznik czasu to ciąg znaków lub zakodowanych informacji identyfikujących czas wystąpienia określonego zdarzenia, zwykle podający datę i godzinę, czasem z dokładnością do ułamka sekundy. Format sygnatury czasowej może być różny, ale często zawiera kombinację daty i godziny, a także strefę czasową. Oto kilka przykładów sygnatur czasowych zawierających datę:

  • "2023-01-09" — Ten znacznik czasu reprezentuje datę 9 stycznia 2023 r.

  • "2023-01-09 16:33:22" — Ten znacznik czasu przedstawia datę 9 stycznia 2023 r. o godzinie 16:00, 33:00 i 22:00.

  • "01.09.2023" — Ten znacznik czasu przedstawia datę 9 stycznia 2023 r.

W każdym z tych przykładów znacznik czasu zawiera datę, więc można go uznać za typ daty.

Co oznacza +0000 w znaczniku czasu?

"+0000" w sygnaturze czasowej zwykle oznacza przesunięcie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). UTC to znormalizowany czas używany jako odniesienie do określania czasu lokalnego w różnych strefach czasowych na całym świecie. Przesunięcie UTC to liczba godzin, o które strefa czasowa jest przesunięta względem UTC. Na przykład strefa czasowa z przesunięciem UTC równym "+0200" jest o dwie godziny przed czasem UTC, podczas gdy strefa czasowa z przesunięciem UTC równym "-0700" jest o siedem godzin za czasem UTC.

„+0000” w znaczniku czasu wskazuje, że czas reprezentowany przez znacznik czasu

DO GÓRY