Bieżący Znacznik Czasu

Ta strona pokazuje bieżący znacznik czasu systemu Unix

Bieżąca sygnatura czasowa

Timestamp jest również znany jako Unix timestamp, Unix time i Unix epoch. Informuje o liczbie sekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970 (północ czasu UTC / GMT). Nie liczy sekund przestępnych.

Unix time stamp in: C++, JAVA, Python, PHP, Javascript, MySQL, Unix time on Wikipedia.org


Ostatnie daty

Data Znacznik czasu systemu Unix
Now1653425641
1 hour ago1653422041
2 hours ago1653418441
3 hours ago1653414841
6 hours ago1653404041
12 hours ago1653382441
1 day ago1653339241
2 days ago1653252841
3 days ago1653166441
1 week ago1652820841
2 weeks ago1652216041
3 weeks ago1651611241
4 weeks ago1651006441
1 month ago1650833641
2 months ago1648155241
3 months ago1645736041
6 months ago1637787241
9 months ago1629838441
1 year ago1621889641
2 years ago1590353641
3 years ago1558731241
5 years ago1495659241
10 years ago1337892841

Nadchodzące daty

Data Znacznik czasu systemu Unix
Now1653425641
In 1 hour1653429241
In 2 hours1653432841
In 3 hours1653436441
In 6 hours1653447241
In 12 hours1653468841
In 1 day1653512041
In 2 days1653598441
In 3 days1653684841
In 1 week1654030441
In 2 weeks1654635241
In 3 weeks1655240041
In 4 weeks1655844841
In 1 month1656104041
In 2 months1658696041
In 3 months1661374441
In 6 months1669323241
In 9 months1677272041
In 1 year1684961641
In 2 years1716584041
In 3 years1748120041
In 5 years1811192041
In 10 years1969044841

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Java

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Java

import java.sql.Timestamp; import java.util.Date; public class CurrentTimeStamp { public static void main( String[] args ) { java.util.Date date= new java.util.Date(); System.out.println(new Timestamp(date.getTime())); } }

Wynik

2022-05-24 20:54:01.018

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w C++

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w C++

#include <stdio.h> #include <time.h> int main() { time_t now; now = time(NULL); printf("Current unix time is %d", now); return 0; }

execution

Current unix time is 1653425641

#include <stdio.h> #include <time.h> int main () { time_t rawtime; struct tm * timeinfo; time (&rawtime); timeinfo = localtime (&rawtime); printf ("Current local time and date: %s", asctime(timeinfo)); return 0; }

execution

Current local time and date: Tue 24 May 20:54:01 2022

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Python

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Python

import time import datetime print "Current unix time: %s" %time.time() print "Current date and time: " , datetime.datetime.now()

Wynik

Current unix time: 1409073472.17 Current date and time: 2014-08-26 12:17:52.165704

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w PHP

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w PHP

<?php echo time(); ?>

Wynik

1653425641

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Javascript

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Javascript

var timestamp = new Date().getTime(); document.write(timestamp);

Wynik

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w MySQL

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w MySQL

CREATE TABLE `mytable` ( `id` int(11) NOT NULL, `text` varchar(100) NOT NULL, `epoch` int(11) NOT NULL );

Option 1

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('2022-05-24 20:54:01'))

Option 2

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('1653425641'))

Option 3

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP(now()))

SELECT FROM_UNIXTIME(1653425641);

Output

2022-05-24 20:54:01
DO GÓRY