Bieżący Znacznik Czasu

Ta strona pokazuje bieżący znacznik czasu systemu Unix

Bieżąca sygnatura czasowa

Timestamp jest również znany jako Unix timestamp, Unix time i Unix epoch. Informuje o liczbie sekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970 (północ czasu UTC / GMT). Nie liczy sekund przestępnych.

Unix time stamp in: C++, JAVA, Python, PHP, Javascript, MySQL, Unix time on Wikipedia.org


Ostatnie daty

Data Znacznik czasu systemu Unix
Now1618526405
1 hour ago1618522805
2 hours ago1618519205
3 hours ago1618515605
6 hours ago1618504805
12 hours ago1618483205
1 day ago1618440005
2 days ago1618353605
3 days ago1618267205
1 week ago1617921605
2 weeks ago1617316805
3 weeks ago1616712005
4 weeks ago1616107205
1 month ago1615848005
2 months ago1613428805
3 months ago1610750405
6 months ago1602801605
9 months ago1594852805
1 year ago1586990405
2 years ago1555368005
3 years ago1523832005
5 years ago1460760005
10 years ago1302907205

Nadchodzące daty

Data Znacznik czasu systemu Unix
Now1618526405
In 1 hour1618530005
In 2 hours1618533605
In 3 hours1618537205
In 6 hours1618548005
In 12 hours1618569605
In 1 day1618612805
In 2 days1618699205
In 3 days1618785605
In 1 week1619131205
In 2 weeks1619736005
In 3 weeks1620340805
In 4 weeks1620945605
In 1 month1621118405
In 2 months1623796805
In 3 months1626388805
In 6 months1634337605
In 9 months1642286405
In 1 year1650062405
In 2 years1681598405
In 3 years1713220805
In 5 years1776292805
In 10 years1934059205

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Java

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Java

import java.sql.Timestamp; import java.util.Date; public class CurrentTimeStamp { public static void main( String[] args ) { java.util.Date date= new java.util.Date(); System.out.println(new Timestamp(date.getTime())); } }

Wynik

2021-04-15 22:40:05.400

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w C++

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w C++

#include <stdio.h> #include <time.h> int main() { time_t now; now = time(NULL); printf("Current unix time is %d", now); return 0; }

execution

Current unix time is 1618526405

#include <stdio.h> #include <time.h> int main () { time_t rawtime; struct tm * timeinfo; time (&rawtime); timeinfo = localtime (&rawtime); printf ("Current local time and date: %s", asctime(timeinfo)); return 0; }

execution

Current local time and date: Thu 15 Apr 22:40:05 2021

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Python

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Python

import time import datetime print "Current unix time: %s" %time.time() print "Current date and time: " , datetime.datetime.now()

Wynik

Current unix time: 1409073472.17 Current date and time: 2014-08-26 12:17:52.165704

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w PHP

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w PHP

<?php echo time(); ?>

Wynik

1618526405

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Javascript

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Javascript

var timestamp = new Date().getTime(); document.write(timestamp);

Wynik

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w MySQL

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w MySQL

CREATE TABLE `mytable` ( `id` int(11) NOT NULL, `text` varchar(100) NOT NULL, `epoch` int(11) NOT NULL );

Option 1

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('2021-04-15 22:40:05'))

Option 2

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('1618526405'))

Option 3

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP(now()))

SELECT FROM_UNIXTIME(1618526405);

Output

2021-04-15 22:40:05
DO GÓRY