Bieżący Znacznik Czasu

Ta strona pokazuje bieżący znacznik czasu systemu Unix

Bieżąca sygnatura czasowa

Timestamp jest również znany jako Unix timestamp, Unix time i Unix epoch. Informuje o liczbie sekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970 (północ czasu UTC / GMT). Nie liczy sekund przestępnych.

Unix time stamp in: C++, JAVA, Python, PHP, Javascript, MySQL, Unix time on Wikipedia.org


Ostatnie daty

Data Znacznik czasu systemu Unix
Now1664262326
1 hour ago1664258726
2 hours ago1664255126
3 hours ago1664251526
6 hours ago1664240726
12 hours ago1664219126
1 day ago1664175926
2 days ago1664089526
3 days ago1664003126
1 week ago1663657526
2 weeks ago1663052726
3 weeks ago1662447926
4 weeks ago1661843126
1 month ago1661583926
2 months ago1658905526
3 months ago1656313526
6 months ago1648364726
9 months ago1640588726
1 year ago1632726326
2 years ago1601190326
3 years ago1569567926
5 years ago1506495926
10 years ago1348729526

Nadchodzące daty

Data Znacznik czasu systemu Unix
Now1664262326
In 1 hour1664265926
In 2 hours1664269526
In 3 hours1664273126
In 6 hours1664283926
In 12 hours1664305526
In 1 day1664348726
In 2 days1664435126
In 3 days1664521526
In 1 week1664867126
In 2 weeks1665471926
In 3 weeks1666076726
In 4 weeks1666681526
In 1 month1666854326
In 2 months1669532726
In 3 months1672124726
In 6 months1679900726
In 9 months1687849526
In 1 year1695798326
In 2 years1727420726
In 3 years1758956726
In 5 years1822028726
In 10 years1979881526

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Java

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Java

import java.sql.Timestamp; import java.util.Date; public class CurrentTimeStamp { public static void main( String[] args ) { java.util.Date date= new java.util.Date(); System.out.println(new Timestamp(date.getTime())); } }

Wynik

2022-09-27 07:05:26.136

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w C++

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w C++

#include <stdio.h> #include <time.h> int main() { time_t now; now = time(NULL); printf("Current unix time is %d", now); return 0; }

execution

Current unix time is 1664262326

#include <stdio.h> #include <time.h> int main () { time_t rawtime; struct tm * timeinfo; time (&rawtime); timeinfo = localtime (&rawtime); printf ("Current local time and date: %s", asctime(timeinfo)); return 0; }

execution

Current local time and date: Tue 27 Sep 07:05:26 2022

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Python

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Python

import time import datetime print "Current unix time: %s" %time.time() print "Current date and time: " , datetime.datetime.now()

Wynik

Current unix time: 1409073472.17 Current date and time: 2014-08-26 12:17:52.165704

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w PHP

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w PHP

<?php echo time(); ?>

Wynik

1664262326

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Javascript

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Javascript

var timestamp = new Date().getTime(); document.write(timestamp);

Wynik

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w MySQL

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w MySQL

CREATE TABLE `mytable` ( `id` int(11) NOT NULL, `text` varchar(100) NOT NULL, `epoch` int(11) NOT NULL );

Option 1

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('2022-09-27 07:05:26'))

Option 2

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('1664262326'))

Option 3

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP(now()))

SELECT FROM_UNIXTIME(1664262326);

Output

2022-09-27 07:05:26
DO GÓRY