Bieżący Znacznik Czasu

Ta strona pokazuje bieżący znacznik czasu systemu Unix

Bieżąca sygnatura czasowa

Timestamp jest również znany jako Unix timestamp, Unix time i Unix epoch. Informuje o liczbie sekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970 (północ czasu UTC / GMT). Nie liczy sekund przestępnych.

Unix time stamp in: C++, JAVA, Python, PHP, Javascript, MySQL, Unix time on Wikipedia.org


Ostatnie daty

Data Znacznik czasu systemu Unix
Now1627706951
1 hour ago1627703351
2 hours ago1627699751
3 hours ago1627696151
6 hours ago1627685351
12 hours ago1627663751
1 day ago1627620551
2 days ago1627534151
3 days ago1627447751
1 week ago1627102151
2 weeks ago1626497351
3 weeks ago1625892551
4 weeks ago1625287751
1 month ago1625114951
2 months ago1622436551
3 months ago1619844551
6 months ago1612068551
9 months ago1604119751
1 year ago1596170951
2 years ago1564548551
3 years ago1533012551
5 years ago1469940551
10 years ago1312087751

Nadchodzące daty

Data Znacznik czasu systemu Unix
Now1627706951
In 1 hour1627710551
In 2 hours1627714151
In 3 hours1627717751
In 6 hours1627728551
In 12 hours1627750151
In 1 day1627793351
In 2 days1627879751
In 3 days1627966151
In 1 week1628311751
In 2 weeks1628916551
In 3 weeks1629521351
In 4 weeks1630126151
In 1 month1630385351
In 2 months1633063751
In 3 months1635655751
In 6 months1643604551
In 9 months1651380551
In 1 year1659242951
In 2 years1690778951
In 3 years1722401351
In 5 years1785473351
In 10 years1943239751

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Java

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Java

import java.sql.Timestamp; import java.util.Date; public class CurrentTimeStamp { public static void main( String[] args ) { java.util.Date date= new java.util.Date(); System.out.println(new Timestamp(date.getTime())); } }

Wynik

2021-07-31 04:49:11.783

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w C++

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w C++

#include <stdio.h> #include <time.h> int main() { time_t now; now = time(NULL); printf("Current unix time is %d", now); return 0; }

execution

Current unix time is 1627706951

#include <stdio.h> #include <time.h> int main () { time_t rawtime; struct tm * timeinfo; time (&rawtime); timeinfo = localtime (&rawtime); printf ("Current local time and date: %s", asctime(timeinfo)); return 0; }

execution

Current local time and date: Sat 31 Jul 04:49:11 2021

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Python

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Python

import time import datetime print "Current unix time: %s" %time.time() print "Current date and time: " , datetime.datetime.now()

Wynik

Current unix time: 1409073472.17 Current date and time: 2014-08-26 12:17:52.165704

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w PHP

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w PHP

<?php echo time(); ?>

Wynik

1627706951

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Javascript

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Javascript

var timestamp = new Date().getTime(); document.write(timestamp);

Wynik

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w MySQL

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w MySQL

CREATE TABLE `mytable` ( `id` int(11) NOT NULL, `text` varchar(100) NOT NULL, `epoch` int(11) NOT NULL );

Option 1

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('2021-07-31 04:49:11'))

Option 2

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('1627706951'))

Option 3

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP(now()))

SELECT FROM_UNIXTIME(1627706951);

Output

2021-07-31 04:49:11
DO GÓRY