Bieżący Znacznik Czasu

Ta strona pokazuje bieżący znacznik czasu systemu Unix

Bieżąca sygnatura czasowa

Timestamp jest również znany jako Unix timestamp, Unix time i Unix epoch. Informuje o liczbie sekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970 (północ czasu UTC / GMT). Nie liczy sekund przestępnych.

Unix time stamp in: C++, JAVA, Python, PHP, Javascript, MySQL, Unix time on Wikipedia.org


Ostatnie daty

Data Znacznik czasu systemu Unix
Now1611030516
1 hour ago1611026916
2 hours ago1611023316
3 hours ago1611019716
6 hours ago1611008916
12 hours ago1610987316
1 day ago1610944116
2 days ago1610857716
3 days ago1610771316
1 week ago1610425716
2 weeks ago1609820916
3 weeks ago1609216116
4 weeks ago1608611316
1 month ago1608352116
2 months ago1605760116
3 months ago1603081716
6 months ago1595132916
9 months ago1587270516
1 year ago1579408116
2 years ago1547872116
3 years ago1516336116
5 years ago1453177716
10 years ago1295411316

Nadchodzące daty

Data Znacznik czasu systemu Unix
Now1611030516
In 1 hour1611034116
In 2 hours1611037716
In 3 hours1611041316
In 6 hours1611052116
In 12 hours1611073716
In 1 day1611116916
In 2 days1611203316
In 3 days1611289716
In 1 week1611635316
In 2 weeks1612240116
In 3 weeks1612844916
In 4 weeks1613449716
In 1 month1613708916
In 2 months1616128116
In 3 months1618806516
In 6 months1626668916
In 9 months1634617716
In 1 year1642566516
In 2 years1674102516
In 3 years1705638516
In 5 years1768796916
In 10 years1926563316

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Java

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Java

import java.sql.Timestamp; import java.util.Date; public class CurrentTimeStamp { public static void main( String[] args ) { java.util.Date date= new java.util.Date(); System.out.println(new Timestamp(date.getTime())); } }

Wynik

2021-01-19 04:28:36.118

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w C++

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w C++

#include <stdio.h> #include <time.h> int main() { time_t now; now = time(NULL); printf("Current unix time is %d", now); return 0; }

execution

Current unix time is 1611030516

#include <stdio.h> #include <time.h> int main () { time_t rawtime; struct tm * timeinfo; time (&rawtime); timeinfo = localtime (&rawtime); printf ("Current local time and date: %s", asctime(timeinfo)); return 0; }

execution

Current local time and date: Tue 19 Jan 04:28:36 2021

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Python

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Python

import time import datetime print "Current unix time: %s" %time.time() print "Current date and time: " , datetime.datetime.now()

Wynik

Current unix time: 1409073472.17 Current date and time: 2014-08-26 12:17:52.165704

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w PHP

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w PHP

<?php echo time(); ?>

Wynik

1611030516

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Javascript

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Javascript

var timestamp = new Date().getTime(); document.write(timestamp);

Wynik

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w MySQL

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w MySQL

CREATE TABLE `mytable` ( `id` int(11) NOT NULL, `text` varchar(100) NOT NULL, `epoch` int(11) NOT NULL );

Option 1

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('2021-01-19 04:28:36'))

Option 2

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('1611030516'))

Option 3

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP(now()))

SELECT FROM_UNIXTIME(1611030516);

Output

2021-01-19 04:28:36
DO GÓRY