Bieżący Znacznik Czasu

Ta strona pokazuje bieżący znacznik czasu systemu Unix

Unix time stamp in: C++, C#, JAVA, Python, PHP, Javascript, MySQL, Oracle, PostgresSQL, Snowflake, PowerShell, Unix time on Wikipedia.org


Ostatnie daty

Data Znacznik czasu systemu Unix
Ale już1709026078
1 godzinę temu1709022478
2 godziny temu1709018878
3 godziny temu1709015278
6 godziny temu1709004478
12 godziny temu1708982878
1 dzień temu1708939678
2 dni temu1708853278
3 dni temu1708766878
1 tydzień temu1708421278
2 tygodnie temu1707816478
3 tygodnie temu1707211678
4 tygodnie temu1706606878
1 miesiąc temu1706347678
2 miesiące temu1703669278
3 miesiące temu1701077278
6 miesiące temu1693128478
9 miesiące temu1685179678
1 rok temu1677490078
2 lata temu1645954078
3 lata temu1614418078
5 lata temu1551259678
10 lata temu1393493278

Nadchodzące daty

Data Znacznik czasu systemu Unix
Ale już1709026078
W 1 godzinę1709029678
W 2 godziny1709033278
W 3 godziny1709036878
W 6 godziny1709047678
W 12 godziny1709069278
W 1 dzień1709112478
W 2 dni1709198878
W 3 dni1709285278
Za 1 tydzień1709630878
Za 2 tygodnie1710235678
Za 3 tygodnie1710840478
Za 4 tygodnie1711445278
Za 1 miesiąc1711531678
Za 2 miesiące1714210078
Za 3 miesiące1716802078
Za 6 miesiące1724750878
Za 9 miesiące1732699678
Za 1 rok1740648478
Za 2 lata1772184478
Za 3 lata1803720478
Za 5 lata1866878878
Za 10 lata2024645278

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Java

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Java

import java.sql.Timestamp; import java.util.Date; public class CurrentTimeStamp { public static void main( String[] args ) { java.util.Date date= new java.util.Date(); System.out.println(new Timestamp(date.getTime())); } }

Wynik

2024-02-27 09:27:58.136

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w C++

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w C++

#include <stdio.h> #include <time.h> int main() { time_t now; now = time(NULL); printf("Current unix time is %d", now); return 0; }

Wykonanie

Current unix time is 1709026078

#include <stdio.h> #include <time.h> int main () { time_t rawtime; struct tm * timeinfo; time (&rawtime); timeinfo = localtime (&rawtime); printf ("Current local time and date: %s", asctime(timeinfo)); return 0; }

Wykonanie

Current local time and date: Tue 27 Feb 09:27:58 2024

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w c#

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w c#

Opcja 1

DateTimeOffset.UtcNow.ToUnixTimeSeconds()
1709026078

Opcja 2

DateTimeOffset now = DateTimeOffset.Now;
long timestamp = now.ToUnixTimeMilliseconds();
1709026078137

Opcja 3

DateTime currentDateUtc = DateTime.UtcNow.Date; string formattedDate = currentDate.ToString("yyyy-MM-dd")
2024-02-27

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Python

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Python

import time import datetime print "Current unix time: %s" %time.time() print "Current date and time: " , datetime.datetime.now()

Wynik

Current unix time: 1409073472.17 Current date and time: 2014-08-26 12:17:52.165704

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w PHP

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w PHP

<?php echo time(); ?>

Wynik

1709026078

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Javascript

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Javascript

var timestamp = new Date().getTime(); document.write(timestamp);

Wynik

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w MySQL

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w MySQL

CREATE TABLE `mytable` ( `id` int(11) NOT NULL, `text` varchar(100) NOT NULL, `epoch` int(11) NOT NULL );

Opcja 1

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('2024-02-27 09:27:58'))

Opcja 2

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('1709026078'))

Opcja 3

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP(now()))

SELECT FROM_UNIXTIME(1709026078);

Wynik

2024-02-27 09:27:58

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Oracle

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Oracle

Opcja 1

SELECT SYSTIMESTAMP FROM DUAL;

Opcja 2

SELECT CURRENT_TIMESTAMP FROM DUAL;

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w PostgreSQL

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w PostgreSQL

Opcja 1

SELECT NOW();

Opcja 2

SELECT CURRENT_TIMESTAMP;

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w Snowflake

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w Snowflake

Opcja 1

SELECT CURRENT_TIMESTAMP;

Opcja 2

SELECT NOW();

Jak uzyskać bieżący znacznik czasu w PowerShell

Oto przykład, w jaki sposób możesz uzyskać bieżący znacznik czasu w PowerShell

Opcja 1

Get-Date
Tuesday, February 27, 2024 09:27:58

Opcja 2

Get-Date DisplayHint Date
Tuesday, February 27, 2024

Opcja 3

Get-Date -Format "dddd MM/dd/yyyy HH:mm K"
Tuesday 02/27/2024 02:27 -07:00

Opcja 4

Get-Date -UnixTimeSeconds 1709026078
Tuesday, February 27, 2024 09:27:58 AM

Bieżąca sygnatura czasowa

Timestamp jest również znany jako Unix timestamp, Unix time i Unix epoch. Informuje o liczbie sekund, które upłynęły od 1 stycznia 1970 (północ czasu UTC / GMT). Nie liczy sekund przestępnych.

Co to jest znacznik czasu?

Znacznik czasu to ciąg znaków lub zakodowanych informacji identyfikujących czas wystąpienia określonego zdarzenia, zwykle podający datę i godzinę, czasem z dokładnością do ułamka sekundy. Sygnatury czasowe służą do rejestrowania zdarzeń i mogą być używane do określania kolejności, w jakiej wystąpiły zdarzenia, oraz do zapewniania sposobu synchronizowania zdarzeń na wielu komputerach. Znaczniki czasu są często kojarzone z danymi komputerowymi, ale można ich używać w dowolnym kontekście, w którym zdarzenia są rejestrowane i muszą być powiązane z określonym czasem.

Przykład znacznika czasu

Przykładem sygnatury czasowej może być data i godzina w następującym formacie: „2023-01-09 16:33:22” Ta sygnatura czasowa reprezentuje datę 9 stycznia 2023 r. o godzinie 16:00, 33:00 i 22:00. Znaczniki czasu mogą być zapisywane na wiele różnych sposobów i mogą zawierać różne kombinacje daty, godziny i strefy czasowej. Oto kilka innych przykładów znaczników czasu:

 9 stycznia 2023 16:33: „2023-01-09 16:33”
 9 stycznia 2023 r., 16:33 czasu wschodniego: „2023-01-09, 16:33 czasu wschodniego”
 9 stycznia 2023 r., 16:33:22 czasu wschodniego: „2023-01-09, 16:33:22 czasu wschodniego”

Sygnatury czasowe są często używane do rejestrowania czasu wystąpienia zdarzenia, na przykład utworzenia lub modyfikacji pliku albo wysłania wiadomości. Można ich również używać do synchronizowania zdarzeń w wielu systemach, zapewniając wspólny punkt odniesienia.

Jak odczytać znacznik czasu?

Znaczniki czasu można zapisywać w wielu różnych formatach, więc sposób odczytania znacznika czasu może zależeć od sposobu jego zapisu. Oto kilka przykładów odczytywania znaczników czasu w różnych formatach:

  • „2023-01-09 16:33:22” — w tym formacie sygnatura czasowa reprezentuje datę 9 stycznia 2023 r. o godzinie 16:00, 33:00 i 22:00. Pierwsze 4 cyfry oznaczają rok, kolejne 2 oznaczają miesiąc (01 oznacza styczeń), a ostatnie 2 oznaczają dzień miesiąca. Czas jest reprezentowany przez godzinę (16), minutę (33) i sekundę (22).

  • „2023-01-09 16:33” — w tym formacie sygnatura czasowa reprezentuje datę 9 stycznia 2023 r. o godzinie 16:00 i 33:00. Data jest reprezentowana w taki sam sposób jak w poprzednim przykładzie, a czas jest reprezentowany przez godzinę (16) i minutę (33).

  • „01/09/2023 16:33:22 EST” — w tym formacie sygnatura czasowa reprezentuje datę 9 stycznia 2023 r. o godzinie 16:00, 33:22 i 22 sekundach we wschodniej strefie czasowej standardowej. Data jest reprezentowana przez miesiąc (01), dzień (09) i rok (2023). Czas jest reprezentowany przez godzinę (16), minutę (33) i sekundę (22). Strefa czasowa jest reprezentowana przez skrót „EST”.

Jak długi jest znacznik czasu?

Nie ma ustalonej długości znacznika czasu, ponieważ format znacznika czasu może się różnić. Znacznik czasu może być tak krótki, jak pojedynczy znak, lub może być dość długi, w zależności od tego, ile informacji ma reprezentować. Oto kilka przykładów znaczników czasu o różnych długościach:

  • "2023" — ten znacznik czasu reprezentuje rok 2023 i ma długość 4 znaków.

  • „2023-01-09” — ta sygnatura czasowa reprezentuje datę 9 stycznia 2023 r. i ma 10 znaków.

  • „2023-01-09 16:33:22” — ta sygnatura czasowa reprezentuje datę 9 stycznia 2023 r. o godzinie 16 godzin, 33 minutach i 22 sekundach i ma 19 znaków.

  • "2023-01-09 16:33:22 EST" — ta sygnatura czasowa przedstawia datę 9 stycznia 2023 r. o godzinie 16:00, 33:00 i 22:00 czasu wschodnioamerykańskiego i ma 24 znaki.

Jak widać, długość znacznika czasu może się różnić w zależności od ilości informacji, które ma reprezentować.

Czy znacznik czasu to data?

Znacznik czasu jest często używany do reprezentowania daty i godziny, więc można go uznać za rodzaj daty. Znacznik czasu to ciąg znaków lub zakodowanych informacji identyfikujących czas wystąpienia określonego zdarzenia, zwykle podający datę i godzinę, czasem z dokładnością do ułamka sekundy. Format sygnatury czasowej może być różny, ale często zawiera kombinację daty i godziny, a także strefę czasową. Oto kilka przykładów sygnatur czasowych zawierających datę:

  • "2023-01-09" — Ten znacznik czasu reprezentuje datę 9 stycznia 2023 r.

  • "2023-01-09 16:33:22" — Ten znacznik czasu przedstawia datę 9 stycznia 2023 r. o godzinie 16:00, 33:00 i 22:00.

  • "01.09.2023" — Ten znacznik czasu przedstawia datę 9 stycznia 2023 r.

W każdym z tych przykładów znacznik czasu zawiera datę, więc można go uznać za typ daty.

Co oznacza +0000 w znaczniku czasu?

"+0000" w sygnaturze czasowej zwykle oznacza przesunięcie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). UTC to znormalizowany czas używany jako odniesienie do określania czasu lokalnego w różnych strefach czasowych na całym świecie. Przesunięcie UTC to liczba godzin, o które strefa czasowa jest przesunięta względem UTC. Na przykład strefa czasowa z przesunięciem UTC równym "+0200" jest o dwie godziny przed czasem UTC, podczas gdy strefa czasowa z przesunięciem UTC równym "-0700" jest o siedem godzin za czasem UTC.

„+0000” w znaczniku czasu wskazuje, że czas reprezentowany przez znacznik czasu

DO GÓRY