Kalkulator proporcji

Wprowadź wartości

Formuła do obliczania proporcji

A : B = C : D

Darmowy kalkulator proporcji online – rozwiązywanie ułamków w kilka minut

Proporcja to równa relacja między dwiema liczbami, kwotami lub grupami. Kiedy dwie liczby są w proporcji, są one powiązane pewnym czynnikiem. Współczynnik ten jest zwykle reprezentowany przez ułamek, który można zapisać jako dwie liczby oddzielone dwukropkiem. Na przykład, jeśli powiemy, że a : b = 2 : 3, stosunek a do b wynosi 2 do 3. Proporcje oznaczono symbolem :: lub =.

Proporcja podstawowa

W matematyce proporcja to stwierdzenie, że dwa stosunki są równe. Szczególny typ równania obejmuje dwie ułamki o tym samym mianowniku.

Mnożenie krzyżowe

Mnożenie krzyżowe to metoda, której można użyć do rozwiązywania równań proporcji. Jest to sposób mnożenia liczników i mianowników ułamków w równaniu, aby usunąć ułamki i znaleźć niewiadomą.

Jak ustawić równanie proporcjonalne

 1. Zidentyfikuj wartości jako znane i nieznane.
 2. Napisz równanie używając stosunku znanych wartości.
 3. Rozwiąż równanie, aby znaleźć wartość nieznanego.

Rodzaje proporcji

Istnieją trzy rodzaje proporcji: bezpośrednie, odwrotne i wspólne.

 1. Proporcja bezpośrednia

  Proporcja bezpośrednia występuje, gdy dwie zmienne są do siebie wprost proporcjonalne. Na przykład, jeśli powiemy, że cena : ilość = 10 : 5, oznacza to, że na każde 10 jednostek ceny przypadnie 5 jednostek ilości. Innymi słowy, wraz ze wzrostem ceny wzrasta również ilość.

 2. Odwrotna proporcja

  Proporcja odwrotna występuje, gdy dwie zmienne są do siebie odwrotnie proporcjonalne. Na przykład, jeśli powiemy, że prędkość : odległość = 2 : 1, oznacza to, że na każde 2 jednostki prędkości przypadnie 1 jednostka odległości. Innymi słowy, wraz ze wzrostem prędkości odległość maleje.

 3. Proporcja łączna

  Proporcja łączna występuje, gdy dwie lub więcej zmiennych jest wspólnie proporcjonalnych. Na przykład, jeśli powiemy, że a : b = c : d, stosunek a do b jest równy stosunkowi c do d. Innymi słowy, wraz ze wzrostem wartości jednej zmiennej wzrastają również wartości innych zmiennych.

Jak korzystać z kalkulatora proporcji?

Aby skorzystać z naszego kalkulatora proporcji, wprowadź znane lub nieznane wartości w odpowiednie pola. Kalkulator automatycznie obliczy dla Ciebie proporcję.

Znajdowanie brakujących wartości w proporcji

Jeśli masz kalkulator proporcji, możesz go użyć do znalezienia brakujących wartości.

 • Na przykład, jeśli wiesz, że stosunek mężczyzn do kobiet wynosi 3 do 2 i chcesz obliczyć liczbę kobiet, ustaw proporcję w następujący sposób: 3/2 = x/y
 • Następnie rozwiązałbyś dla x, a odpowiedź byłaby 3/2y.
 • Jeśli więc wstawisz znane ci wartości, otrzymasz to: 3/2 = 75/y
 • Teraz możesz rozwiązać y, a odpowiedź będzie y = 50.
 • Więc jest 50 kobiet.
 • Jeśli chcesz znaleźć mężczyzn, użyjesz tego samego procesu, ale rozwiążesz dla x zamiast y. Więc otrzymasz to: 3/2 = x/50.
 • Teraz możesz rozwiązać x, a odpowiedź będzie x = 75. Jest więc 75 mężczyzn.

Porównanie dwóch proporcji

Aby porównać dwie proporcje, możesz użyć kalkulatora proporcji. To narzędzie umożliwia wprowadzenie proporcji każdej grupy, a następnie obliczenie różnicy między tymi dwoma proporcjami. Załóżmy na przykład, że chcesz porównać odsetek kobiet i mężczyzn z wyższym wykształceniem. Najpierw należy wprowadzić odsetek mężczyzn z dyplomem ukończenia studiów wyższych, a następnie odsetek kobiet z dyplomem ukończenia studiów wyższych. Kalkulator podałby wtedy różnicę między tymi dwiema proporcjami.

Znalezienie procentu zmian

Aby znaleźć procent zmiany, musimy użyć proporcji. Ustawiamy proporcję używając oryginalnej wartości i nowej wartości. Następnie rozwiązujemy zmianę procentową.

Powiedzmy, że chcemy obliczyć procent zmiany od 10 do 15. Proporcje ustawilibyśmy tak:

10/100 = 15/x

Wtedy rozwiązywalibyśmy dla x. Robimy to poprzez mnożenie krzyżowe. Daje nam to:

1000 = 15x

Aby obliczyć x, dzielimy obie strony przez 15. Daje nam to:

1000/15 = x

Zatem:

x = 66,66%

To procent zmiany od 10 do 15.

Rozwiązywanie problemów ze znacznikami i znacznikami

Znaczniki to proces dodawania tagów do treści w celu uzyskania określonego efektu formatowania. Markdown to uproszczony język znaczników, który pozwala na bardziej naturalnie wyglądającą zawartość. Jednak znaczniki i przeceny mogą być trudne w użyciu, jeśli nie rozumiesz, jak działają.

Jednym ze sposobów na ułatwienie używania znaczników i przecen jest myślenie o nich w kategoriach proporcji. Używane tagi powinny być proporcjonalne do treści, którą próbujesz sformatować.

Masz przepis, który wymaga 2 filiżanek cukru, ale masz tylko 1 szklankę. Ile powinieneś użyć?

Aby rozwiązać ten problem, możemy ustawić proporcje i skorzystać z Kalkulatora Proporcji, aby znaleźć odpowiedź.

Aby skorzystać z Kalkulatora Proporcji, musimy ustawić proporcję. W tym przypadku ustalimy proporcję, używając ilości cukru wymaganej w przepisie i ilości cukru, którą posiadamy.

Wiemy to:

2 szklanki cukru : 1 szklanka cukru = x łyżki cukru : 1 łyżka cukru

Możemy znaleźć x przez mnożenie krzyżowe. Daje nam to:

2 szklanki cukru × 1 łyżka cukru = 1 szklanka cukru × x łyżka cukru

Teraz możemy podłączyć to, co wiemy i rozwiązać x.

2 szklanki cukru × 1 łyżka cukru = 1 szklanka cukru × x łyżka cukru

2 łyżki cukru = 1 łyżka cukru

2 łyżki cukru = x łyżki cukru

Jeśli więc mamy tylko 1 szklankę cukru, w naszym przepisie powinniśmy użyć 2 łyżek cukru.

Teraz, gdy ustaliliśmy proporcje, możemy użyć Kalkulatora proporcji, aby go rozwiązać.

Aby skorzystać z Kalkulatora proporcji, wprowadź znane wartości w polach powyżej.

Znane wartości:

2 szklanki cukru : 1 szklanka cukru = x łyżki cukru : 1 łyżka cukru

Aby rozwiązać x. Odpowiadać:

2 łyżki cukru

Znajdowanie procentu prostego i procentu składanego

Jeśli chcesz obliczyć odsetki od pożyczki, możesz użyć kalkulatora Proporcji, aby znaleźć odsetki proste i odsetki składane. Wystarczy znać kwotę pożyczki, oprocentowanie i lata, w których będziesz spłacać pożyczkę.

Kalkulator proporcji udzieli odpowiedzi na dwa różne sposoby. Pierwszym sposobem jest pokazanie całkowitych odsetek, które zapłacisz przez cały okres spłaty pożyczki. Drugim sposobem jest pokazanie Ci odsetek, które będziesz płacić co roku.

Zadania tekstowe z proporcjami

Możesz używać proporcji do rozwiązywania zadań tekstowych w wielu różnych sytuacjach. Przykładami może być znalezienie brakującego boku prostokąta, gdy znana jest druga strona i obszar, lub znalezienie ilości farby potrzebnej do pokrycia ściany, gdy znane są jej wymiary.

Chcesz zrobić partię ciasteczek z kawałkami czekolady, które dadzą 24 ciasteczka. Przepis, którego używasz, mówi, że na każdą szklankę mąki potrzebujesz ⅔ szklanki cukru. Masz 1½ szklanki mąki, więc ile cukru będziesz potrzebować?

Aby rozwiązać ten problem, musimy ustawić proporcję. Wiemy, że 1 szklanka mąki to szklanki cukru, więc proporcje możemy ustawić tak:

1 filiżanka : ⅔ filiżanek = 1½ filiżanki : x

Następnie możemy użyć kalkulatora proporcji do obliczenia x. Kiedy wprowadzamy wartości do kalkulatora, otrzymujemy następujący wynik:

x = 1 filiżanka

Potrzebujesz więc 1 szklanki cukru, aby zrobić 24 ciasteczka.

Zastosowania proporcji w prawdziwym życiu

Proporcje można wykorzystywać na wiele sposobów w życiu codziennym. Niektóre przykłady mogą obejmować gotowanie, mierzenie składników przepisu, tworzenie budżetu i obliczanie, ile pieniędzy można wydać na różne przedmioty.

Wniosek

Jeśli nadal nie masz pewności, jaka jest proporcja i jak ją obliczyć, nie martw się! Pamiętaj tylko, że proporcja to po prostu sposób na porównanie dwóch proporcji. A najłatwiejszym sposobem obliczenia proporcji jest użycie kalkulatora proporcji.

DO GÓRY