Privacy

แก้ไขครั้งล่าสุด: 2024

คุกกี้

คุกกี้คืออะไร

เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะจัดเก็บจำนวนข้อความปริมาณเล็กน้อยไว้บนเบราว์เซอร์ และข้อความนั้นเรียกว่า 'คุกกี้'

เราใช้คุกกี้อย่างไร

นี่เป็นตัวอย่าง วิธีที่เราใช้คุกกี้

  • เราใช้คุกกี้เพื่อจดจำการตั้งค่าและการกำหนดลักษณะของคุณ เช่น ภาษาที่คุณต้องการ และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ
  • ใช้คุ๊กกี้เพื่อจดจำการตั้งค่าสกุลเงินดิจิตอลหลักและคำสั่งซื้อสกุลเงินดิจิตอลของผู้ใช้

คุกกี้ของบุคคลที่สาม

วิธีการติดต่อเรา

คุณควรจะมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวหรือความคิดเห็นใดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเราได้ที่ feedback@toolsyep.com

ท็อป