เครื่องคำนวณสัดส่วน

ป้อนค่า

สูตรคำนวณสัดส่วน

A : B = C : D

ท็อป