Mevcut Zaman Damgası

Bu sayfa mevcut Unix zaman damgasını gösterir

Zaman Damgası

Mevcut zaman damgası, Unix zaman damgası, Unix zamanı ve Unix dönemi olarak da bilinir. 1 Ocak 1970'den (gece yarısı UTC / GMT) bu yana geçen saniye sayısını gösterir. Artık saniyeleri saymaz.

Unix time stamp in: C++, JAVA, Python, PHP, Javascript, MySQL, Unix time on Wikipedia.org


Son tarihler

Tarih Unix zaman damgası
Now1634985040
1 hour ago1634981440
2 hours ago1634977840
3 hours ago1634974240
6 hours ago1634963440
12 hours ago1634941840
1 day ago1634898640
2 days ago1634812240
3 days ago1634725840
1 week ago1634380240
2 weeks ago1633775440
3 weeks ago1633170640
4 weeks ago1632565840
1 month ago1632393040
2 months ago1629714640
3 months ago1627036240
6 months ago1619173840
9 months ago1611397840
1 year ago1603449040
2 years ago1571826640
3 years ago1540290640
5 years ago1477218640
10 years ago1319365840

İleri tarihler

Tarih Unix zaman damgası
Now1634985040
In 1 hour1634988640
In 2 hours1634992240
In 3 hours1634995840
In 6 hours1635006640
In 12 hours1635028240
In 1 day1635071440
In 2 days1635157840
In 3 days1635244240
In 1 week1635589840
In 2 weeks1636194640
In 3 weeks1636799440
In 4 weeks1637404240
In 1 month1637663440
In 2 months1640255440
In 3 months1642933840
In 6 months1650709840
In 9 months1658572240
In 1 year1666521040
In 2 years1698057040
In 3 years1729679440
In 5 years1792751440
In 10 years1950517840

Java olarak güncel zaman damgası nasıl alınır

İşte güncel zaman damgasını Java olarak nasıl alabileceğinize dair bir örnek

import java.sql.Timestamp; import java.util.Date; public class CurrentTimeStamp { public static void main( String[] args ) { java.util.Date date= new java.util.Date(); System.out.println(new Timestamp(date.getTime())); } }

Çıktı

2021-10-23 10:30:40.129

C++ olarak güncel zaman damgası nasıl alınır

İşte güncel zaman damgasını C++ olarak nasıl alabileceğinize dair bir örnek

#include <stdio.h> #include <time.h> int main() { time_t now; now = time(NULL); printf("Current unix time is %d", now); return 0; }

execution

Current unix time is 1634985040

#include <stdio.h> #include <time.h> int main () { time_t rawtime; struct tm * timeinfo; time (&rawtime); timeinfo = localtime (&rawtime); printf ("Current local time and date: %s", asctime(timeinfo)); return 0; }

execution

Current local time and date: Sat 23 Oct 10:30:40 2021

Python olarak güncel zaman damgası nasıl alınır

İşte güncel zaman damgasını Python olarak nasıl alabileceğinize dair bir örnek

import time import datetime print "Current unix time: %s" %time.time() print "Current date and time: " , datetime.datetime.now()

Çıktı

Current unix time: 1409073472.17 Current date and time: 2014-08-26 12:17:52.165704

PHP olarak güncel zaman damgası nasıl alınır

İşte güncel zaman damgasını PHP olarak nasıl alabileceğinize dair bir örnek

<?php echo time(); ?>

Çıktı

1634985040

Javascript olarak güncel zaman damgası nasıl alınır

İşte güncel zaman damgasını Javascript olarak nasıl alabileceğinize dair bir örnek

var timestamp = new Date().getTime(); document.write(timestamp);

Çıktı

MySQL olarak güncel zaman damgası nasıl alınır

İşte güncel zaman damgasını MySQL olarak nasıl alabileceğinize dair bir örnek

CREATE TABLE `mytable` ( `id` int(11) NOT NULL, `text` varchar(100) NOT NULL, `epoch` int(11) NOT NULL );

Option 1

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('2021-10-23 10:30:40'))

Option 2

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('1634985040'))

Option 3

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP(now()))

SELECT FROM_UNIXTIME(1634985040);

Output

2021-10-23 10:30:40
EN İYİ