Mevcut Zaman Damgası

Bu sayfa mevcut Unix zaman damgasını gösterir

Zaman Damgası

Mevcut zaman damgası, Unix zaman damgası, Unix zamanı ve Unix dönemi olarak da bilinir. 1 Ocak 1970'den (gece yarısı UTC / GMT) bu yana geçen saniye sayısını gösterir. Artık saniyeleri saymaz.

Unix time stamp in: C++, JAVA, Python, PHP, Javascript, MySQL, Unix time on Wikipedia.org


Son tarihler

Tarih Unix zaman damgası
Now1627707770
1 hour ago1627704170
2 hours ago1627700570
3 hours ago1627696970
6 hours ago1627686170
12 hours ago1627664570
1 day ago1627621370
2 days ago1627534970
3 days ago1627448570
1 week ago1627102970
2 weeks ago1626498170
3 weeks ago1625893370
4 weeks ago1625288570
1 month ago1625115770
2 months ago1622437370
3 months ago1619845370
6 months ago1612069370
9 months ago1604120570
1 year ago1596171770
2 years ago1564549370
3 years ago1533013370
5 years ago1469941370
10 years ago1312088570

İleri tarihler

Tarih Unix zaman damgası
Now1627707770
In 1 hour1627711370
In 2 hours1627714970
In 3 hours1627718570
In 6 hours1627729370
In 12 hours1627750970
In 1 day1627794170
In 2 days1627880570
In 3 days1627966970
In 1 week1628312570
In 2 weeks1628917370
In 3 weeks1629522170
In 4 weeks1630126970
In 1 month1630386170
In 2 months1633064570
In 3 months1635656570
In 6 months1643605370
In 9 months1651381370
In 1 year1659243770
In 2 years1690779770
In 3 years1722402170
In 5 years1785474170
In 10 years1943240570

Java olarak güncel zaman damgası nasıl alınır

İşte güncel zaman damgasını Java olarak nasıl alabileceğinize dair bir örnek

import java.sql.Timestamp; import java.util.Date; public class CurrentTimeStamp { public static void main( String[] args ) { java.util.Date date= new java.util.Date(); System.out.println(new Timestamp(date.getTime())); } }

Çıktı

2021-07-31 05:02:50.672

C++ olarak güncel zaman damgası nasıl alınır

İşte güncel zaman damgasını C++ olarak nasıl alabileceğinize dair bir örnek

#include <stdio.h> #include <time.h> int main() { time_t now; now = time(NULL); printf("Current unix time is %d", now); return 0; }

execution

Current unix time is 1627707770

#include <stdio.h> #include <time.h> int main () { time_t rawtime; struct tm * timeinfo; time (&rawtime); timeinfo = localtime (&rawtime); printf ("Current local time and date: %s", asctime(timeinfo)); return 0; }

execution

Current local time and date: Sat 31 Jul 05:02:50 2021

Python olarak güncel zaman damgası nasıl alınır

İşte güncel zaman damgasını Python olarak nasıl alabileceğinize dair bir örnek

import time import datetime print "Current unix time: %s" %time.time() print "Current date and time: " , datetime.datetime.now()

Çıktı

Current unix time: 1409073472.17 Current date and time: 2014-08-26 12:17:52.165704

PHP olarak güncel zaman damgası nasıl alınır

İşte güncel zaman damgasını PHP olarak nasıl alabileceğinize dair bir örnek

<?php echo time(); ?>

Çıktı

1627707770

Javascript olarak güncel zaman damgası nasıl alınır

İşte güncel zaman damgasını Javascript olarak nasıl alabileceğinize dair bir örnek

var timestamp = new Date().getTime(); document.write(timestamp);

Çıktı

MySQL olarak güncel zaman damgası nasıl alınır

İşte güncel zaman damgasını MySQL olarak nasıl alabileceğinize dair bir örnek

CREATE TABLE `mytable` ( `id` int(11) NOT NULL, `text` varchar(100) NOT NULL, `epoch` int(11) NOT NULL );

Option 1

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('2021-07-31 05:02:50'))

Option 2

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('1627707770'))

Option 3

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP(now()))

SELECT FROM_UNIXTIME(1627707770);

Output

2021-07-31 05:02:50
EN İYİ