Mevcut Zaman Damgası

Bu sayfa mevcut Unix zaman damgasını gösterir

Zaman Damgası

Mevcut zaman damgası, Unix zaman damgası, Unix zamanı ve Unix dönemi olarak da bilinir. **1 Ocak 1970'den* (gece yarısı UTC / GMT) bu yana geçen saniye sayısını gösterir. Artık saniyeleri saymaz.

Zaman damgası nedir?

Zaman damgası, belirli bir olayın ne zaman meydana geldiğini tanımlayan, genellikle günün tarihini ve saatini veren, bazen saniyenin küçük bir kısmı kadar doğru olan bir karakter dizisi veya kodlanmış bilgidir. Zaman damgaları, olayların ne zaman gerçekleştiğini kaydetmek için kullanılır ve olayların meydana gelme sırasını belirlemeye yardımcı olmak ve olayları birden çok bilgisayar arasında senkronize etmenin bir yolunu sağlamak için kullanılabilir. Zaman damgaları genellikle bilgisayar verileriyle ilişkilendirilir, ancak olayların kaydedildiği ve belirli bir zamanla ilişkilendirilmesi gereken herhangi bir bağlamda kullanılabilirler.

Zaman damgası örneği

Zaman damgasına örnek olarak şu biçimde bir tarih ve saat verilebilir: "2023-01-09 16:33:22" Bu zaman damgası, 9 Ocak 2023 tarihini 16 saat, 33 dakika ve 22 saniye olarak temsil eder. Zaman damgaları birçok farklı şekilde yazılabilir ve tarih, saat ve saat diliminin çeşitli kombinasyonlarını içerebilir. İşte birkaç zaman damgası örneği daha:

 9 Ocak 2023 16:33: "2023-01-09 16:33"
 9 Ocak 2023 16:33 EST: "2023-01-09 16:33 EST"
 9 Ocak 2023 16:33:22 EST: "2023-01-09 16:33:22 EST"

Zaman damgaları genellikle, bir dosyanın ne zaman oluşturulduğu veya değiştirildiği ya da bir mesajın ne zaman gönderildiği gibi bir olayın meydana geldiği zamanı kaydetmek için kullanılır. Ayrıca, ortak bir referans noktası sağlayarak birden çok sistemdeki olayları senkronize etmek için de kullanılabilirler.

Zaman damgası nasıl okunur?

Zaman damgaları çeşitli farklı biçimlerde yazılabilir, bu nedenle bir zaman damgasını okumanın yolu, nasıl yazıldığına bağlı olabilir. Zaman damgalarının farklı biçimlerde nasıl okunacağına dair birkaç örnek:

  • "2023-01-09 16:33:22" - Bu biçimde, zaman damgası 9 Ocak 2023, 16 saat, 33 dakika ve 22 saniye tarihini temsil eder. İlk 4 hane yılı, sonraki 2 hane ayı (Ocak için 01) ve son 2 hane ayın gününü temsil eder. Zaman, saat (16), dakika (33) ve saniye (22) ile temsil edilir.

  • "2023-01-09 16:33" - Bu biçimde, zaman damgası 9 Ocak 2023 tarihini 16 saat 33 dakika olarak gösterir. Tarih, önceki örnekle aynı şekilde temsil edilir ve saat, saat (16) ve dakika (33) ile temsil edilir.

  • "01/09/2023 16:33:22 EST" - Bu biçimde, zaman damgası 9 Ocak 2023 tarihini Doğu Standart Saat dilimine göre 16 saat, 33 dakika ve 22 saniye olarak gösterir. Tarih, ay (01), gün (09) ve yıl (2023) ile temsil edilir. Zaman, saat (16), dakika (33) ve saniye (22) ile temsil edilir. Zaman dilimi "EST" kısaltmasıyla gösterilir.

Bir zaman damgası ne kadar uzun?

Zaman damgasının biçimi değişebileceğinden, zaman damgası için belirlenmiş bir uzunluk yoktur. Bir zaman damgası, ne kadar bilgiyi temsil etmek üzere tasarlandığına bağlı olarak, tek bir karakter kadar kısa veya oldukça uzun olabilir. İşte farklı uzunluklara sahip birkaç zaman damgası örneği:

  • "2023" - Bu zaman damgası 2023 yılını temsil eder ve 4 karakter uzunluğundadır.

  • "2023-01-09" - Bu zaman damgası, 9 Ocak 2023 tarihini temsil eder ve 10 karakter uzunluğundadır.

  • "2023-01-09 16:33:22" - Bu zaman damgası, 9 Ocak 2023 tarihini 16 saat, 33 dakika ve 22 saniye olarak gösterir ve 19 karakter uzunluğundadır.

  • "2023-01-09 16:33:22 EST" - Bu zaman damgası, 9 Ocak 2023 tarihini Doğu Standart Saat dilimine göre 16 saat, 33 dakika ve 22 saniye olarak gösterir ve 24 karakter uzunluğundadır.

Gördüğünüz gibi, bir zaman damgasının uzunluğu, temsil etmek üzere tasarlandığı bilgi miktarına bağlı olarak değişebilir.

Zaman damgası bir tarih midir?

Tarih ve saati temsil etmek için genellikle bir zaman damgası kullanılır, bu nedenle bir tarih türü olarak kabul edilebilir. Zaman damgası, belirli bir olayın ne zaman meydana geldiğini tanımlayan, genellikle günün tarihini ve saatini veren, bazen saniyenin küçük bir kısmı kadar doğru olan bir karakter dizisi veya kodlanmış bilgidir. Zaman damgasının biçimi değişebilir, ancak genellikle tarih ve saatin bir kombinasyonunu içerir ve ayrıca bir saat dilimi de içerebilir. Aşağıda, tarih içeren birkaç zaman damgası örneği verilmiştir:

  • "2023-01-09" - Bu zaman damgası 9 Ocak 2023 tarihini temsil eder.

  • "2023-01-09 16:33:22" - Bu zaman damgası 9 Ocak 2023, 16 saat, 33 dakika ve 22 saniye tarihini gösterir.*

  • "01/09/2023" - Bu zaman damgası 9 Ocak 2023 tarihini temsil eder.

Bu örneklerin her birinde, zaman damgası bir tarih içerir, dolayısıyla bir tarih türü olarak kabul edilebilir.

Zaman damgasında +0000 ne anlama geliyor?

Bir zaman damgasındaki "+0000" genellikle Eşgüdümlü Evrensel Zaman (UTC) farkını gösterir. UTC, dünyadaki farklı saat dilimlerinde yerel saati belirlemek için referans olarak kullanılan standartlaştırılmış bir saattir. UTC farkı, bir saat diliminin UTC'den kaç saat saptığıdır. Örneğin, UTC farkı "+0200" olan bir saat dilimi UTC'den iki saat ilerideyken, UTC farkı "-0700" olan bir saat dilimi UTC'nin yedi saat gerisindedir.

Bir zaman damgasındaki "+0000", zamanın timesta tarafından temsil edildiğini gösterir.

Unix time stamp in: C++, JAVA, Python, PHP, Javascript, MySQL, Oracle, PostgresSQL, Snowflake, Unix time on Wikipedia.org


Son tarihler

Tarih Unix zaman damgası
Now1675464063
1 hour ago1675460463
2 hours ago1675456863
3 hours ago1675453263
6 hours ago1675442463
12 hours ago1675420863
1 day ago1675377663
2 days ago1675291263
3 days ago1675204863
1 week ago1674859263
2 weeks ago1674254463
3 weeks ago1673649663
4 weeks ago1673044863
1 month ago1672785663
2 months ago1670107263
3 months ago1667515263
6 months ago1659566463
9 months ago1651617663
1 year ago1643928063
2 years ago1612392063
3 years ago1580769663
5 years ago1517697663
10 years ago1359931263

İleri tarihler

Tarih Unix zaman damgası
Now1675464063
In 1 hour1675467663
In 2 hours1675471263
In 3 hours1675474863
In 6 hours1675485663
In 12 hours1675507263
In 1 day1675550463
In 2 days1675636863
In 3 days1675723263
In 1 week1676068863
In 2 weeks1676673663
In 3 weeks1677278463
In 4 weeks1677883263
In 1 month1677883263
In 2 months1680561663
In 3 months1683153663
In 6 months1691102463
In 9 months1699051263
In 1 year1707000063
In 2 years1738622463
In 3 years1770158463
In 5 years1833230463
In 10 years1991083263

Java olarak güncel zaman damgası nasıl alınır

İşte güncel zaman damgasını Java olarak nasıl alabileceğinize dair bir örnek

import java.sql.Timestamp; import java.util.Date; public class CurrentTimeStamp { public static void main( String[] args ) { java.util.Date date= new java.util.Date(); System.out.println(new Timestamp(date.getTime())); } }

Çıktı

2023-02-03 22:41:03.623

C++ olarak güncel zaman damgası nasıl alınır

İşte güncel zaman damgasını C++ olarak nasıl alabileceğinize dair bir örnek

#include <stdio.h> #include <time.h> int main() { time_t now; now = time(NULL); printf("Current unix time is %d", now); return 0; }

Uygulama

Current unix time is 1675464063

#include <stdio.h> #include <time.h> int main () { time_t rawtime; struct tm * timeinfo; time (&rawtime); timeinfo = localtime (&rawtime); printf ("Current local time and date: %s", asctime(timeinfo)); return 0; }

Uygulama

Current local time and date: Fri 03 Feb 22:41:03 2023

Python olarak güncel zaman damgası nasıl alınır

İşte güncel zaman damgasını Python olarak nasıl alabileceğinize dair bir örnek

import time import datetime print "Current unix time: %s" %time.time() print "Current date and time: " , datetime.datetime.now()

Çıktı

Current unix time: 1409073472.17 Current date and time: 2014-08-26 12:17:52.165704

PHP olarak güncel zaman damgası nasıl alınır

İşte güncel zaman damgasını PHP olarak nasıl alabileceğinize dair bir örnek

<?php echo time(); ?>

Çıktı

1675464063

Javascript olarak güncel zaman damgası nasıl alınır

İşte güncel zaman damgasını Javascript olarak nasıl alabileceğinize dair bir örnek

var timestamp = new Date().getTime(); document.write(timestamp);

Çıktı

MySQL olarak güncel zaman damgası nasıl alınır

İşte güncel zaman damgasını MySQL olarak nasıl alabileceğinize dair bir örnek

CREATE TABLE `mytable` ( `id` int(11) NOT NULL, `text` varchar(100) NOT NULL, `epoch` int(11) NOT NULL );

Option 1

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('2023-02-03 22:41:03'))

Option 2

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP('1675464063'))

Option 3

INSERT INTO mytable VALUES(1,'hello',UNIX_TIMESTAMP(now()))

SELECT FROM_UNIXTIME(1675464063);

Output

2023-02-03 22:41:03

Oracle olarak güncel zaman damgası nasıl alınır

İşte güncel zaman damgasını Oracle olarak nasıl alabileceğinize dair bir örnek

Option 1

SELECT SYSTIMESTAMP FROM DUAL;

Option 2

SELECT CURRENT_TIMESTAMP FROM DUAL;

PostgreSQL olarak güncel zaman damgası nasıl alınır

İşte güncel zaman damgasını PostgreSQL olarak nasıl alabileceğinize dair bir örnek

Option 1

SELECT NOW();

Option 2

SELECT CURRENT_TIMESTAMP;

Snowflake olarak güncel zaman damgası nasıl alınır

İşte güncel zaman damgasını Snowflake olarak nasıl alabileceğinize dair bir örnek

Option 1

SELECT CURRENT_TIMESTAMP;

Option 2

SELECT NOW();

EN İYİ